Vil ha undervisningsevaluering i den videregående skolen

Fylkestingsrepresentant Joakim Sennesvik (H)
- Tilstandsrapporten for videregående opplæring viser oss at det skjer mye bra rundt om på skolene, og at en del viktige nøkkeltall går i riktig retning. Likevel har man et stort forbedringspotensial sammenlignet med andre fylker sier fylkestingsrepresentant for Høyre, Joakim Sennesvik

Han har levert inn en interpellasjon om undervisningsevaluering til fylkestinget som starter 7. mars.

- I elevundersøkelsen kan man se at man innen parametere som motivasjon, egenvurdering, elevdemokrati og medvirkning, har rom for forbedring. Samhandlingen og relasjonen mellom lærer og elever blir ofte trukket frem som viktige faktorer særlig for motivasjon og godt læringsmiljø i skolen, forteller han.

Innføring av undervisningsevaluering i videregående skoler kan være et godt grep for å forbedre elevenes motivasjon, og følelsen av både egenvurdering og medvirkning. Dessuten kan det være et nyttig verktøy for læreren som klasseleder, for å gjøre undervisningen enda bedre. De fleste stedene dette brukes, gjøres det praktisk ved at elevene får komme med sine tilbakemeldinger og vurderinger til ulike deler av undervisningen.


Spørsmål til fylkesråd for utdanning:

-        Finnes det videregående skoler i Nordland som benytter undervisningsevaluering?

-        Hvis ja, kan man si noe om erfaringen disse skolene har med undervisningsevaluering?

-        Kan det være aktuelt å innføre undervisningsevaluering i Nordland, eventuelt som et forsøksprosjekt på enkelte skoler?

Forslag til vedtak:

Nordland fylkesting ber fylkesrådet komme med en sak til fylkestinget der innføring av undervisningsevaluering utredes.