Vil opprettholde kilometergrensen for borteboerstipend

Nordland Høyre er bekymret for forslaget om å øke kilometergrensen fra 40 til 60 kilometer for å kunne få borteboerstipend.

Årsmøtevedtatt resolusjon:

Beholde kilometersgrensen for borteboerstipend

Nordland Høyre er bekymret for forslaget om å øke kilometergrensen fra 40 til 60 kilometer for å kunne få borteboerstipend. For ungdom i Nordland vil dette kuttet berøre mange, i forhold til våre geografiske utfordringer.

I Nordland og Nord-Norge er det en utfordring med lav utdanning og dårlig gjennomføringsgrad i videregående skoler. Gjennomført utdanning er også en folkehelseindikator, jf. helsedirektoratet folkehelsebarometer. Da er det viktig at vi legger til rette for utdanning, ikke at vi snevrer inn mulighetene. Her står vi overfor et tiltak, som lett kan forsterke sosiale forskjeller fordi barn fra familier med svak økonomi ikke vil å ha råd til hybel. Krevende og belastende daglig pendling sliter på ungdom, som i utgangspunktet har en dårlig gjennomføringsprognose. Nordland Høyre mener at dette er feil vei og gå.

Når det nå i statsbudsjettet foreslås å heve kilometersgrensen for borteboerstipend fra 40 til 60 kilometer, kan det få negative konsekvenser for dem som allerede har en lang skolevei i dag.

Det vil være svært viktig at vi klarer å beholde kilometersgrensen slik den er i dag, dette vil fremme at minst like mange som i dag klarer å gjennomføre videregående.

  • Nordland Høyre vil jobbe med å opprettholde kilometersgrensen slik den er i dag.
  • Nordland høyre mener at en innstramming på kilometersgrensen vil være uheldig for muligheten for unge i Nordland og eller i landet med lange avstander eller dårlige kollektivtilbud til å gjennomføre videregående skole.