Vil ha anonym retting av større prøver

Det siste fylkestinget for perioden er allerede godt i gang, ogi den forbindelse har Elizabeth Åsjord Sire skrevet en interpellasjon om anonym retting av store prøver og innleveringer. I saken ligger det et forslag til vedtak om å utrede en slik innføring på våre videregående skoler i Nordland.

I NRK Brennpunkt sin episode «Kjønnskampen» kom det også frem at jenter får 10% bedre karakterer i standpunktkarakter enn gutter hvert år. Thomas Nordahl trekker frem at kjennskapet læreren har til eleven kan være med å påvirke hvilken karakter de får. Det understreker også poenget med hvorfor Nordland Høyre ønsker å innføre anonym retting av store prøver og innleveringer i våre videregående skoler: Det er ikke alltid karakteren eleven får er rettferdig, og slik kan det ikke være.

– Nasjonale prøver viser at gutter og jenter ligger på nesten akkurat det samme nivået hvert år, samtidig får guttene oftere dårligere standpunktkarakter enn jenter. Det er nok ikke uten grunn.

– Relasjonen man har til en lærer kan påvirke karakteren man får, på godt og vondt. Derfor er det viktig at vi sikrer trygghet for elevene. De skal vite at den standpunktkarakteren de ender opp med er den de fortjener.

– Selv om man må kunne ha tillit til at lærerne gir den riktige karakteren, noe vi også har i Høyre, må vi ta innover oss at det skjer feilvurderinger fra tid til annen. Da trenger vi anonym retting av store prøver og innleveringer.