Vil kjempe mot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringen

Fylkesrådslederkandidat Beate Bø Nilsen og fylkesordførerkandidat Joakim Sennesvik

Høyre avholder landsmøte på Gardermoen denne helgen. Spørsmålet om grunnrentebeskatning for havbruksnæringen er én av mange saker som skal diskuteres.

- Denne saken er svært viktig for Nordland. Ikke bare for havbruksnæringa, men også for kommunene og innbyggerne, sier Beate Bø Nilsen, fylkesrådslederkandidat for Nordland Høyre.

Havbruksnæringa bidrar i dag med 20 milliarder kroner årlig i skatt. Det pågår for tiden en utredning som skal se på hvordan skatte- og avgiftssystemet for denne næringen skal være i fremtiden.

- Det er avgjørende at havbruksnæringa fortsatt har en sterk forankring i lokalsamfunnene, og at de har mulighet til å ta nødvendige investeringer for fortsatt vekst. Det får vi ikke med grunnrenteskatten, sier Joakim Sennesvik, fylkesordførerkandidat for Nordland Høyre.