Vil kjempe mot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringen

Høyre avholderlandsmøte på Gardermoen denne helgen. Spørsmålet om grunnrentebeskatning forhavbruksnæringen er én av mange saker som skal diskuteres.

– Denne saken er svært viktig for Nordland. Ikke bare for havbruksnæringa, men også for kommunene og innbyggerne, sier Beate Bø Nilsen, fylkesrådslederkandidat for Nordland Høyre.

Havbruksnæringa bidrar i dag med 20 milliarder kroner årlig i skatt. Det pågår for tiden en utredning som skal se på hvordan skatte- og avgiftssystemet for denne næringen skal være i fremtiden.

– Det er avgjørende at havbruksnæringa fortsatt har en sterk forankring i lokalsamfunnene, og at de har mulighet til å ta nødvendige investeringer for fortsatt vekst. Det får vi ikke med grunnrenteskatten, sier Joakim Sennesvik, fylkesordførerkandidat for Nordland Høyre.