Digitalt medlemsmøte: Hva skjer på fylkestinget? 30. november 2023

torsdag 30. november 2023

19:00 – 20:00

I dette første «Hva skjer på fylkestinget» etter valget vil vi presentere fylkestingsrepresentantene og fylkesrådsmedlemmene for Høyres medlemmer i Nordland. I tillegg blir det informasjon om fylkestingssamlingen i desember, hvor budsjett og økonomiplan skal vedtas.

Påmeldingsfrist: tor 30. november 2023

Detaljer

Stedet
Teams
Arrangement dato
tor 30. november 2023 fra 19:00 – 20:00
Påmeldingsdetajer
Gratis

Informasjon

Nordland Høyres fylkestingsgruppe teller i dag 11 representanter, og Høyre har i tillegg tre medlemmer av fylkesrådet i Nordland.

I dette første «Hva skjer på fylkestinget» etter valget vil vi presentere fylkestingsrepresentantene og fylkesrådsmedlemmene for Høyres medlemmer i Nordland. I tillegg blir det informasjon om fylkestingssamlingen i desember, hvor budsjett og økonomiplan skal vedtas.

Innledere blir gruppeleder Stig Tore Skogsholm og nestleder for fylkesrådet, Marianne Dobak Kvensjø.

Lenke til arrangement: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM1ZDIwZGYtOTllNy00NDdmLWFjNmEtYzc1YzY2NDA1NzAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf9a3890-3f57-4896-a3ab-94703ec79bf9%22%2c%22Oid%22%3a%224aa846d9-9378-4dbd-ad50-490ed24fdcd7%22%7d