Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.Kartlegge tekster for kommunelagssidene

Våre hovedsaker

Økonomi

Fauske Høyre skal jobbe for at kommunens økonomi er i balanse. Kun da kan vi styre selv og videreutvikle Fauske ytterligere. Vi må bli mer effektiv og det må ses etter andre måter å løse lovpålagte oppgaver på.

Eiendomsskatt

Fauske Høyre skal beholde dagens promillesats på eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer.

Forenings- og idrettsaktivitet for barn og unge

Fauske Høyre skal videreføre dagens ordning med gratis bruk av kommunens anlegg for barn og unge under 18 år.

Folkehelse

Fauske kommune er en god folkehelsekommune. Vi skal jobbe for god folkehelse i alle livets faser og dermed bidra til bedre levekår.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram