Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.Kartlegge tekster for kommunelagssidene

Våre hovedsaker

Samferdsel og infrastruktur

Havneutvikling og samferdsel er viktige satsingsområder i Lødingen.

Helse og omsorg

Lødingen Høyre vil arbeide for en verdig og faglig forsvarlig omsorg i kommunen. Lødingen kommune skal være en god og trygg kommune å bli gammel i.

Skole og oppvekst

Lødingen Høyre vil arbeide for fortsatt økt kvalitet og kunnskap i skolen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram