Vår visjon

Moskenes Høyre jobber ikke for folket, men med folket.: Vi er et lyttende parti, vi skal stimulere til økt trivsel og sammen skal vi gjøre Moskenes enda bedre.

Våre hovedsaker

Moskenesferga

Det er selvfølgelig viktig å kjempe for å beholde Moskenesferga. Det er imidlertid ingen selvfølge at kampen er vunnet selv om utredningene anbefaler det. Moskenes Høyre skal jobbe for at Moskenesferga forblir i Moskenes.

Lokalsykehuset

Lofotsykehuset vil vi alltid ha bruk for. Vi bor i utkantstrøk og vi har lang vei til andre muligheter. Akuttmottak og føden er spesielt viktig for oss. Moskenes Høyre skal jobbe for å sikre at vi får en sykehusmodell som er hensiktsmessig for både Moskenes og Lofoten.

Nasjonalpark

Nasjonalpark var en av de første sakene Moskenes Høyre tok stilling til etter oppstarten. Vi ønsker ikke at Lofotodden Nasjonalpark etableres. Selv om dette er en sak nåværende kommunestyre skal ta stilling til vil det ikke si at denne saken er oppe og avgjort før et nytt kommunestyre tar over. Moskenes Høyre skal følge saken videre og stå fast ved at en nasjonalpark ikke ønskes etablert.

Barn og unge

For at vi skal kunne ha en sunn utvikling i kommunen, for at vi skal kunne få tilflytting og for at barnefamilier skal bli boende må vi legge til rette for at nødvendige tilbud er på plass og at nødvendige tilbud er gode. Barn og unge er vår fremtid.

Se vår politikk

Moskenes kommune

Nordland

Kontakt

Therese Amalie Holtan Larsen
Leder
Telefon: +4799019042

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Send oss en e-post

Våre folk