Nominasjonsprosessen til stortingsvalget i 2024

  Nordland Høyres nominasjonskomité har startet arbeidet med å finne listekandidater til Høyres valgliste ved Stortingsvalget 2025. Nominasjonsmøtet finner sted 2.-3. november
  2024.

  Nordland Høyres nominasjonskomité har startet arbeidet med å finne listekandidater til Høyres valgliste ved Stortingsvalget 2025. Nominasjonsmøtet finner sted 2.-3. november. For løpende oppdateringer og mer informasjon om nominasjonsprosessen, følg med her på vår nettside.

  Nominasjonskomiteen:

  Nordland Høyres fylkesstyre oppnevnte nominasjonskomité den 7. februar 2024. 

  • Sander Vangen, Nordland Unge Høyre – medlem

  Overordnet datoplan for nominasjonsprosessen:

  Nominasjonsprosessen for stortingsvalget 2025 er regulert gjennom «Reglement og retningslinjer for års- og nominasjonsmøter i Høyres fylkesorganisasjoner», vedtatt av Høyres sentralstyre.

  HendelseHvaFrist/Periode
  Fylkesstyret velger nominasjonskomiteMøteFør 1. mars
  Obligatorisk opplæring for leder av nominasjonskomiteenOpplæring21. mars
  Det blir sendt ut brev til tidligere kandidater om å melde inn om de stiller seg til disposisjon for nominasjonslistenUtsendelseFør 1. april
  Frist for å svare opp utsendelse og stille seg til disposisjonInnsendelse1. mai
  Svar skal legges ut på fylkeslagets hjemmesidePublisering3. mai
  Alle lokallag skal få e-post med invitasjon til å komme med forslag til kandidaterUtsendelse6. mai
  Frist for å sende inn forslag til kandidater fra lokallagInnsendelse1. juni
  Sende ut henvendelse til foreslåtte kandidater der de bes bekrefte sitt kandidaturUtsendelseFør 7. juni
  Svarfrist for kandidater å bekrefte sitt kandidaturInnsendelse21. juni
  Alfabetisk liste sendes lokallagene og legges ut på fylkeslagets hjemmesidePubliseringFør 1. august
  Digital uravstemningUtsendelseUke 34-36
  Lokalforeningene avholder prøvenominasjon (publiseres fortløpende på hjemmeside)Før 6. september
  Frist for å melde tilbake fra prøvenominasjon i lokalforeningene. (her velges også delegater til nominasjonsmøtet i november)Innsendelse6. september
  Resultatet av digital urnominasjon offentliggjøresPubliseres10. september
  Gjennomføre intervju av kandidaterIntervjuFør 19. oktober
  Frist for endelig fremstilling av en samlet liste fra nominasjonskomiteenFør 19. oktober
   
  Nominasjonsmøte på Scandic Havet i Bodø2.- 3. november

  Gjør oppmerksom på at selv om planen er satt, så kan den bli gjenstand for justeringer eller endringer. Ved endringer som er av større betydning for prosessen vil kandidater og fylkesstyret informeres. Nettsiden vil og bli oppdatert

  Spørsmål om nominasjonsarbeidet?

  Ta gjerne kontakt med komiteens leder Joakim Sennesvik, eller fylkessekretær Trine Bjarmann-Simonsen