Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Vågan Høyre vil tilrettelegge for næringsutvikling i hele kommunen. Vågan skal være en positiv kommune og utvikle de tilbudene du som innbygger ønsker. Dette gjelder i kommende periode spesielt for økt fokus på kvalitet i skolene, økte ressurser til å vedlikeholde veiene, videreutvikling av et godt lokalt helsetilbud og fornying av vann og avløpssystemet. Med Høyre i posisjon skal Vågan kommune bidra til å realisere mulighetene. Stem Høyre for en fortsatt positiv utvikling!

Se vår politikk

Aktuelt

Jan Tore Sanner - foto Hans Kristian Thorbjørsen
Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland

Ja til næringsliv, aktivitet og utvikling i hele kommunen

Næringsaktiviteter muliggjør at vi kan bo, leve og trives i kommunen. Derfor vil Vågan Høyre tilrettelegge for positiv utvikling for alle bransjer i hele kommunen. Vi vil trygge eksisterende arbeidsplasser og tilrettelegge for å skape nye arbeidsplasser.

Ja til bedre eldreomsorg, helse- og rehabiliteringstilbud

Vi blir flere og flere eldre i kommunen. Vågan Høyre vil sørge for at tilbudet utvikles i takt med behovet. Vi skal påse at alle eldre blir ivaretatt på en god måte og får tilgang på ønskede tjenester. Videre skal vi sikre at hele befolkningen har et godt helse- og rehabiliteringstilbud i et lokalmedisinsk senter.

Ja til gode miljøtiltak

Vi er avhengige av å ta godt vare på miljøet vi lever i. Vågan Høyre er opptatt av å overlevere miljøet i god stand til kommende generasjoner.

Eivind Holst - Gruppeleder, Vågan

Eivind Holst

Gruppeleder, Vågan

Kontakt

Vågan Høyre

Børge Larsen

Leder
Telefon 97141007

Trine Bjarmann-Simonsen

Fylkessekretær
Telefon 93800464

Våre folk