Vår visjon

Gjesdal Høyre er din trygghet for at vi alle skal være med å arbeide for å nå de mål som vi setter oss.

Våre hovedsaker

Skole og barnehage

For Høyre er en god skolepolitikk en bærebjelke i velferdssamfunnet. Alle barn og unge skal få muligheten til å delta aktivt og til å utvikle sine evner.

Kultur og frivillighet

Gjesdal Høyre mener at den kommunale kulturpolitikken skal finne sin plass innenfor et positivt samvirke mellom uorganiserte-, kommersielle- og organiserte kulturtiltak.

Helse og omsorg

tilrettelegge slik at ideelle organisasjoner og private aktører også kan bidra for å øke både tilbudet og kvaliteten i omsorgstjenesten.

Næring

Høyre vil jobbe for å tiltrekke seg små og mellomstore bedrifter ved å markedsføre Gjesdal som en god næringskommune

Se vår politikk

Gjesdal

Rogaland

Kontakt

Nicolai Jørgen Berner
Leder
Telefon: 93887418

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Aktuelt

Jeg hadde trodd på mer.... 

I september sa det forrige kommunestyret egentlig ikke nei til videre utvikling av Gjesdal i lag med gode naboer. Men det er slik...

Liv Todnem er ny leder

På Gjesdal Høyres årsmøte ble Liv Todnem valgt til ny styreleder. Med seg som nestleder får hun Rolf Kapstad....

Våre folk