Vår visjon

Gjesdal Høyre er din trygghet for at vi alle skal være med å arbeide for å nå de mål som vi setter oss.

Våre hovedsaker

Skole og barnehage

For Høyre er en god skolepolitikk en bærebjelke i velferdssamfunnet. Alle barn og unge skal få muligheten til å delta aktivt og til å utvikle sine evner.

Kultur og frivillighet

Gjesdal Høyre mener at den kommunale kulturpolitikken skal finne sin plass innenfor et positivt samvirke mellom uorganiserte-, kommersielle- og organiserte kulturtiltak.

Helse og omsorg

tilrettelegge slik at ideelle organisasjoner og private aktører også kan bidra for å øke både tilbudet og kvaliteten i omsorgstjenesten.

Næring

Høyre vil jobbe for å tiltrekke seg små og mellomstore bedrifter ved å markedsføre Gjesdal som en god næringskommune

Se vår politikk

Gjesdal

Rogaland

Kontakt

Nicolai Jørgen Berner
Leder
Telefon: 93887418

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Aktuelt

Tanker etter et budsjettframlegg

Vi har en del utfordringer som skyldes at pengesekken ikke er stor nok. Da er det også slik at vi ikke klarer å levere alle tjenester...

Våre folk