Innkalling til årsmøte

Det er årsmøtetid, og Gjesdal Høyre innkaller til sitt årsmøte onsdag 2. desember kl. 1800 på Litlahuset.

AGENDA

 1. Godkjenning av møteinnkalling

 2. Valg av møteleder

 3. Valg av referent

 4. Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll

 5. Styrets årsberetning 2015

 6. Kommunestyregruppens årsberetning 2015

 7. Regnskap 2015

 8. Kontingent 2016

 9. Budsjett 2016

 10. Innkomne saker

 11. Valg av styremedlemmer

 12. Valg av valgkomite

 13. Valg av delegater til Rogaland Høyres årsmøte

Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet må være meldt inn til styret v/Marit Høie innen 25. november.

Vi byr på pizza og godt drøs!
Tradisjonen tro blir det loddsalg; husk å ta med gevinst.