Vår visjon

Sandnes Høyre skal forenkle, fornye og forbedre! Vi skal hele tiden ha fokus på forebygging og tidlig innsats, i stede for reparasjon og brannslukking.

Våre hovedsaker

Barnehage

Sandnes Høyre vil videreutvikle det faglige innholdet i barnehagene med vekt på tidlig innsats og kompetanseheving av personalet, slik at barna får de beste forutsetningene for å lykkes i Sandnesskolen.

Helse og omsorg

Sandnes Høyre vil at det skal være trygt og godt for alle å bo i kommunen hele livet.

Kultur

Frivillige organisasjoner skal fortsatt være en av de viktigste bidragsyterne til aktiv fritid i Sandnes.

Økonomi

Sandnes Høyre vil være en garantist for en sunn og forsvarlig økonomisk utvikling i Sandnes kommune.

Se vår politikk

Sandnes

Rogaland

Kontakt

Harald Nedrelid
Leder
Telefon: 92481130

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Aktuelt

Stefan Heggelund om nedgang av klimagassutslipp

Klimagassutslippene for 2017 går ned

Klimagassutslippene i Norge gikk ned i 2017, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Totalt gikk utslippene av klimagasser ned...

Våre folk