- Ja til fritt brukervalg

Sykepleier og pasient
Høyre ønsker å skape pasientens helsevesen, og mener at også syke og eldre skal ha rett på et mangfold å velge mellom, skriver Siri Jordbrekk Forsberg i dette leserinnlegget i Solabladet.
Fritt brukervalg innen kommunale tjenester er en hjertesak for meg. At vi som innbyggere skal kunne velge selv både hvem vi selv ønsker hjelp fra og hvem våre barn skal få hjelp fra den dagen vi har behov for omfattende hjelp synes jeg er viktig.

Høyre ønsker å skape pasientens helsevesen, og mener at også syke og eldre skal ha rett på et mangfold å velge mellom. Høyre og FRP i regjering mener at fritt brukervalg er et viktig prinsipp. Jeg referer fra Sundvollenerklæringen: "For å sikre innbyggerne gode tjenester vil regjeringen utarbeide et rammeverk kommunene kan benytte ved innføring av fritt brukervalg". Videre sier samarbeidsavtalen mellom Høyre, FRP, KRF og Venstre at "samarbeidspartiene vil ta i bruk alle gode krefter for å sikre pasientens helsetjenester med høy kvalitet til rett tid, mer valgfrihet og større mangfold i tilbudet". Dette vil også Høyre følge opp lokalt i Sola.

Pengene skal følge brukeren/pasienten. Hva betyr det da hvem som utfører hjelpen bare brukeren og pårørende er fornøyde? Det er for meg valgfrihet. Jeg mener ikke at kommunen ikke har gode tjenester, men mer konkurranse mener jeg vil kunne være positivt for tjenestene innbyggerne i Sola får.

De av våre innbyggere som har behov for omfattende avlastning eller miljøtjenestene skal slippe å måtte sloss mot et system for å få det tilbudet man har behov for eller ønsker. Da er det ikke viktig for meg om det er kommunen eller en ønsket privat aktør som utfører dette.

Sola Høyre er glade for at kommunen nå innfører fritt brukervalg innen veiledningstjenester. Vi kommer til å jobbe for innføring av fritt brukervalg i flere omsorgstjenester slik at det blir en reel valgfrihet. Jeg ser frem til at utvalg for levekår på førstkommende møte får saken om innføring av fritt brukervalg innen avlastning og miljøtjenesten opp til behandling.

Leserinnlegget stod på trykk i Solabladet 27. mai 2015.