Jeg stiller til valg: Janne Stangeland Rege

Janne Stangeland Rege (37) fra Tjelta stiller på 2. plass på Sola Høyres liste til kommunevalget. Hennes hjertesaker er skole og frivillighet.
Hvorfor valgte du Høyre?
Jeg valgte Høyre fordi det er partiet som står mine hjertesaker nærmest, bl.a innen skole og frivillighet. Høyre setter folkestyret, eiendomsretten og den personlige frihet høyt, og er opptatt av familien og sivilsamfunnets rolle i samfunnet.

Hvorfor mener du at folk i Sola bør stemme på Høyre?
1. Høyre har en kandidatliste med mange ildsjeler, og gode folk er viktig for lokalpolitikken.
2. Høyre lytter til innbyggerne, og er et JA-parti!
3. Høyre har store ambisjoner for Solaskolen, uansett faglig nivå. Vi satser både på lærerne og elevene.