Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Trygge arbeidsplasser

Vi vil si nei til innføring av eiendomsskatt, og arbeide for gode rammebetingelser for all næringsvirksomhet i kommunen.

Kunnskap i skolen

Vi vil gi ansatte i skolen mulighet til videreutdanning. Vi vil sikre barn en bedre overgang mellom barnehage og grunnskole, og ha stort fokus på tidlig innsats.

Raskere utbygging av vei og kollektiv

Vi vil jobbe for en rask utbygging av Transportkorridor Vest, med firefelts vei fra Hafrsfjord bro til Sømmevågen, og videre til E39. Kollektivtilbudet må videreutvikles og tilpasses innbyggernes behov.

valitet i omsorgen

Vi vil jobbe for at de som ønsker det kan bo lengst mulig hjemme, og at en ikke skal måtte vente mer enn 3 uker på fast plass for langtidsopphold. Vi vil sørge for et godt tilbud innen demens, og sikre god kreftomsorg.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram