Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Kultur, fritid, ungdom og idrett

Time Høyre ønsker trygge og utviklende rammer for barn og ungdom i kommunen, der alle får utfordringer tilpasset sitt nivå. Vi ønsker en skole som er attraktiv som arbeidsplass.

Folkehelse, friluftsliv og miljøvern

Sikre offentlige områder til allmennyttige formål.

Bo- og nærmiljø

Etablere nye boområder på Lyefjell, Undheim og Hognestad, i tillegg til allerede eksisterende utbyggingsområder.

Næringsliv og sysselsetting

Forbedre kommunens tjenester overfor næringslivet og landbruksnæringen med tanke på profesjonalitet, forutsigbarhet og rammevilkår.

Se vår politikk
Reinert Kverneland, Ordfører, Time
Reinert Kverneland
Ordfører, Time

Time kommune

Rogaland

Kontakt

Heidi Netland Berge
Leder
Telefon: 99003457

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Send oss en e-post

Våre folk