Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Ordfører Reinert Kverneland
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland

HELSE, OMSORG OG BARNEVERN

Time Høyre ønsker helsetjenester som er tilpasset behovet og har ”Leve hele livet” som motto for omsorgstjenestene.

Vi ønsker trygge og gode omsorgstjenester der omsorgstrengende får bo lengst mulig i eget hjem. Vi ønsker et barnevern med fokus på barnets behov.

OPPVEKST, BARNEHAGE OG SKOLE

Time Høyre ønsker trygge og utviklende rammer for barn og ungdom i kommunen, der alle får utfordringer tilpasset sitt nivå.

Vi ønsker en skole som er attraktiv som arbeidsplass.

INTEGRERING

Høy arbeidsdeltakelse er en forutsetning for et bærekraftig velferdssamfunn.

Time Høyre ønsker at mennesker som har fått lovlig opphold i kommunen, skal møtes med forventninger om å bidra og delta i det norske samfunnslivet.

Reinert Kverneland - Ordfører, Time

Reinert Kverneland

Ordfører, Time

Kontakt

Time Høyre

Heidi Netland Berge

Leder
Telefon 99003457

Daniel Aamodt

Fylkessekretær
Telefon 41624182

Send oss en e-post

Våre folk