Høyre har valgt liste til bydelsvalget i Sagene

Torsdag 12. januar avholdt Sagene Høyre sitt nominasjonsmøte for å velge sin liste til bydelsvalget i september.

sagene høyre
Deler av listen til Sagene Høyre oppstilt etter nominasjonsmøtet de ble valgt på.
Fv. Maiken Amanda Brennås, Tobias Otterstad, Ole Kristian Sjømæling Toft, Hilde Bjørklund, Mats Beldo, Jonas Økland, Andreas Trohjell, Par Narve Overrein.

Nominasjonskomitéen fornøyd 

Nominasjonskomitéen, v/ Andreas Oftedal som leder, hadde innstilt på en liste som ble enstemmig vedtatt av møtet. 

«Det er en enstemmig komite, på samtlige plasser, som i dag står bak innstillingen. Listen har en god balanse av rutine og fornyelse, unge og mer etablerte, langvarige medlemmer og helt nye med ny giv, og ikke minst spredning i bydelen,» sier Oftedal. 

«Vi er glade for at vår innstilling ble vedtatt, vi har veldig tro på gjengen som nå er valgt. Som toppkandidater innstilte nominasjonskomitéen en duo som utfyller hverandre godt, som jobber godt sammen, og vi har tro på at kan gi Høyre en sterk stemme i Sagene,» fortsetter han.

Fire kumulerte kandidater

Om de fire kumulerte kandidatene sier valgkomitéen: 

På førsteplass står Hilde Margrete Bjørklund. Hilde er 52 år, og er i dag første nestleder i Sagene Høyre og markedsansvarlig i Cappelen Damm. Hilde er topp motivert for videre og tyngre arbeid i BU. Hun sa først ja til varaplass i 2019, og har vært fast møtende den siste tiden. I sitt virke har Hilde vist at hun tørr å ta plass, at hun er god på å jobbe frem saker og at hun kan vise berettiget kritikk mot administrasjonen. Hun har bred fagkunnskap og er trygg på å jobbe politisk på en rekke saksfelt. 

På andreplass innstilles Jonas Økland. Jonas er 24 år, leder i Sagene Høyre og politisk rådgiver i Viken Høyre. Han har allerede fått et innblikk i bydelspolitikken – fra i vår har han sittet i utvalg for helse og mestring. Jonas har ambisjoner om å gi bydel Sagene en sterkere Høyre-stemme. Han har vist at han er god på media og at han brenner for lokalpolitikken. 

På tredje plass innstilles Mats Beldo. Mats er 29 år, fra Alta og har tidligere vært leder for NSO. I dag jobber han i Kunnskapsdepartementet. Mats har erfaring fra lokalpolitikken i Alta, og er nå motivert for nye bidrag i partiet og bydelen. Han har et bredt politisk interessefelt og ønsker å være en ressurs, og det tror nominasjonskomiteen Mats absolutt vil kunne være. 

På fjerde, og siste kumulerte plass, innstilles Per Narve Overrein. Per er 78 år, og har lang og bred erfaring fra BU, og vil fungere som en stor støtte for de andre i gruppen. Han satt i BU nesten sammenhengende fra 1985 til 2011. Med sin brede erfaring og klare motivasjon, vil han være et solid bidrag til listen. 

Toppkandidatene

Førstekandidat, Hilde, er topp motivert til å ta fatt på valgkampen og utfordringene som venter. 

«Det er veldig stas å få tilliten til å stå øverst på Høyre sin liste. Vi har fått et veldig sterkt lag inn i dette valget,» forteller Bjørklund. «Sagene trenger et løft, og spesielt unge som vokser opp skal få de samme gode forutsetningene som i resten av Oslo,» sier hun.

Jonas er glad for muligheten til å få representere innbyggerne på Sagene, og vil at alle skal ha en drøm om å bo her.

«Sagene skal føles som en trygg plass å bo, først og fremst. I tillegg må man legge til at det er enkelt og hyggelig å bo her, enten du er student, pensjonist, eller barnefamilie.» 

Begge ser frem til å stå på fremover, og håper det blir en aktiv valgkamp på Sagene, der man klarer å engasjere velgerne.

Sagene Høyres liste til bydelsvalget 2023: