Nominasjonskomitéens innstilling for Høyres valgliste til bydelsvalget for Sagene i 2023

Arbeidet med å lage en liste for det kommende bydelsvalget har vært givende og spennende. Nominasjonskomitéen har gjennom samtaler med kandidatene som har stilt seg tilgjengelig satt sammen en liste som vil sikre et godt høyrelag inn mot neste høst. Listen har en god spredning på nye og erfarne folk fra bydelspolitikken, noe som vi ser på som en styrke.

Nominasjonskomitéen innstiller Hilde Margrete Bjørklund og Jonas Økland som toppkandidater. Disse utfyller hverandre på en god måte, og vil kunne favne bredt blant Sagenes innbyggere. Begge er dyktige politikere med ekte engasjement for Sagene.

Hilde har god erfaring fra bydelspolitikken, og sitter i dag som fast medlem i Høyres gruppe i bydelsutvalget. Hun har god kunnskap om bydelens arbeidsoppgaver, og engasjerer seg spesielt for ungdommen. Blant annet sitter hun som Høyres representant i oppvekst- og velferdskomitéen i Sagene, i tillegg til å være leder i driftsstyret ved Sagene skole. Ved siden av Hilde sitt engasjement i bydelen jobber hun i Cappelen Damm, og sitter i Parat sitt hovedstyre.

Jonas kom inn i Sagene Høyre under korona, og er i dag leder av lokalforeningen. Han har tatt over som Høyres representant i helse- og mestringskomitéen i Sagene, og sitter i Nordpolen skoles driftsstyre. Jonas er blant annet opptatt av tryggheten til innbyggerne, og at bydelen skal være hyggelig og tilgjengelig. Ved siden av bydelspolitikken jobber Jonas i Høyre. 

I tillegg foreslår nominasjonskomitéene Mats Beldo og Per Narve Overrein på kumulert plass.

Nå skal medlemmene velge den endelige listen på nominasjonsmøtet 12.01.23.
Vi vil også orientere om at bydelslisten er ikke begrenset til det antallet plasser vi innstiller på, så det vil være flere ledige plasser inn mot nominasjonsmøtet.

Nominasjonskomitéens innstilling:

Nominasjonskomitéen er sikker på at Sagene Høyre er i de beste hender med denne listen!