Derfor vil vi ha fraværsgrense

Fraværsgrensen har vært en suksess! Etter innføringen er det dokumentert at fraværet gikk ned med i snitt 27 prosent, at elevene lærer mer, karakterene øker, og rekordmange fullfører. Arbeiderpartiet ser ut til å ta til orde for å reversere politikk de vet fungerer, og nå bør statsråden snart få avklart hva regjeringen egentlig vil.

Høyres overordnede mål og budskap til regjeringen er at det må finnes en klar og tydelig nasjonal ordning, slik lærerorganisasjonene selv har tatt til orde for. Men når regjeringen ikke skaper ro rundt fraværsgrensen må vi som fylkespolitikere og skoleeiere i videregående gjøre det

Spørsmål: Hvordan skal dette gjøres?  

Svar: Dersom regjeringen velger å fjerne fraværsgrensen ønsker vi å søke staten om å beholde den slik den er. Høyre-fylker vil da søke departementet om å få videreføre dagens regelverk. 

Noen fylker har allerede varslet at de eventuelt vil revidere sine egne ordensreglement for å ivareta en lokal fraværsgrense. Men her blir det viktig å se nøye på hvilke sanksjoner som kan innføres i en lokal ordning. Dette må utredes og vi må sikre at elevene våre ikke opplever urimelige konsekvenser sammenlignet med elever i andre fylker. 

Spørsmål: Vil ikke dette være urettferdig for elever i Høyre-fylker?  

Svar: Vårt overordene mål er at det skal være et konkret nasjonalt regelverk. Dette er ikke avklart enda, og det er uklart hva regjeringen faktisk vil foreslå.   

Det blir viktig å se nøye på hvilke sanksjoner som kan innføres i en lokal ordning. Dette må utredes og vi må sikre at elevene våre ikke opplever urimelige konsekvenser sammenlignet med elever i andre fylker.  

Fraværsgrensen har først og fremst vært et gode for elevene, og vi ønsker å beholde de positive effektene av den. Da er viktig for Høyre å være tydelig i denne saken og skape forutsigbarhet for elver og lærere.   

Spørsmål: Kommer virkelig Brenna til å la dere få unntak fra loven, når hun selv er imot?  

Svar: Vi forventer at statsråden gir oss mulighet til det og vil umiddelbart gå i dialog med departementet om det hvis regjeringen velger å fjerne den nasjonale fraværsgrensen. De burde i så fall gi innhold til den såkalte “tillitsreformen” sin og vise oss at de stoler på at vi som lokale skoleeiere tar de beste valgene for våre elever.  

Spørsmål: Vil ikke dette medføre økte kostnader for kommunen og skape problemer for fastlegene? 

Svar: Det kan være endringer som bør gjøres med fraværsgrensen. For eksempel når det kommer til hvem som gir dokumentasjon for gyldig fravær. Det viktigste for Høyre er ikke hvem som gir dokumentasjon, men det må være noen som har kompetanse til å vurdere gyldig fravær.