Erna og Henrik om aksjesaken og statsministerkandidatur

Mandag 13. november møtte Erna Solberg og Henrik Aasheim pressen med beskjed om at Erna har støtte i Høyres sentralstyre som vår statsministerkandidat i 2025.

Erna Solbergs uttalelser til media om aksjesaken, motivasjon, tillit og sitt statsministerkandidatur:

«Denne uken er det to måneder siden en av de vanskeligste pressekonferansene jeg har holdt som politiker.

I de åtte ukene som har gått har jeg forsøkt etter beste evne å svare på alle spørsmål. Både fra pressen, og fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Økokrim har foretatt en grundig gjennomgang for å utelukke alle problemstillinger knyttet til innsidehandel, og tydelig slått fast at det ikke finnes holdepunkter for at Sindre har gjort noe ulovlig. Kontrollkomiteen har gjennomført høring om brudd på habilitetsreglene, der jeg har møtt for å opplyse min sak.

Jeg kan ikke få understreket nok at jeg er svært lei meg for at jeg har behandlet saker som statsminister, som jeg ikke burde behandlet, da jeg i realiteten har vært inhabil.

Habilitetsreglene er viktige for å sikre at de riktige beslutningene blir fattet, men også for at det skal være mulig å ha tillit til at beslutningene blir fattet på riktig grunnlag. Min habilitetssak bidrar til å svekke denne tilliten.

Tillit er en skjør valuta. Den tar lang tid å bygge opp, men kan rives ned over natten. Jeg vet at mange får mindre tiltro til politikken og oss politikere av saker som denne. Det gjør inntrykk på meg. Jeg er lei meg for alle dere, som både jeg og andre politikere, har skuffet ved å gjøre feil eller ikke ha god nok kontroll.

I åtte uker har jeg sagt at jeg ikke er tilhenger av å ta beslutninger midt i en storm.

Jeg har sagt at jeg må vurdere om jeg føler jeg kan gjenoppbygge tilliten, og om jeg har krefter til det. Jeg har også sagt at det å ta ansvar, rydde opp og jobbe for å gjenreise tillit ikke er ensbetydende med å gå av.

Helgen 11.-12. november 2023 samlet vi over 300 av våre fremste lokale tillitsvalgte til en konferanse på Gardermoen. Ordførere, gruppeledere og varaordførere. Søndag 12. november møtte jeg Høyres sentralstyre for første gang siden pressekonferansen 15. september.

Det jeg opplevde begge steder var et sterkt ønske om at jeg skal fortsette som partileder. Det har bidratt sterkt til min personlige motivasjon. Og til min konklusjon, slik saken står nå.

Hvis Høyre vil, er jeg fullt motivert, kanskje mer motivert enn på lenge, til å fortsette å være Høyres partileder. Og dermed også Høyres statsministerkandidat i 2025.

Norge trenger Høyres politiske løsninger mer enn på mange år. Jeg vil gjerne lede an i den lange valgkampen frem mot stortingsvalget om ett år og ti måneder, og hvis velgerne vil, lede arbeidet med å gi Norge en ny regjering.

Det sies at motgang gjør deg sterkere. Jeg skal innrømme at jeg ikke har følt det akkurat sånn hver dag disse åtte ukene. Men jeg tror at vi som er politikere, i likhet med alle andre, lærer av feilene vi gjør».

Henrik Aasheim sa følgende om vurderingene gjort av sentralstyret vårt:

«Sentralstyret er som kjent Høyres øverste tillitsvalgte organ mellom landsmøtene. Det består av arbeidsutvalget, altså partiledelsen vår, alle Høyres fylkesledere, seks direktevalgte medlemmer, samt lederne av sideorganisasjonene våre.
Søndag 12. november 2023 satt vi i flere timer og diskuterte situasjonen som er oppstått i forbindelse med Sindre Finnes aksjehandel, etter en ærlig og ydmyk innledning fra Erna.

Absolutt alle understreket i sine innlegg at de mener dette er en alvorlig sak. En alvorlig sak som helt åpenbart er egnet til å skade tilliten til Erna, til Høyre og til politikken. Verken Erna selv eller vi andre i partiledelsen tar lett på det. Det er en stor og møysommelig jobb å gjenvinne tapt tillit.

Da Erna i går fortalte oss at hun er motivert til å gjøre den jobben, og til å stå på videre som Høyres leder, så utløste det en – jeg vil si – sjeldent åpen og god diskusjon i sentralstyret. Det er mange og ulike nyanser i hvordan sentralstyrets medlemmer vurderer selve saken og veien videre for Høyre. Jeg har fått fullmakt til å oppsummere diskusjonen på følgende måte: Det ble gitt svært bred støtte til at Høyres leder og dermed også statsministerkandidat fremdeles skal hete Erna Solberg.

Flere av de som uttrykte tillit trakk frem at Erna siden denne ekstremt vanskelige saken ble kjent, har håndtert den på en ærlig og åpen måte som vekker tillit.

Svært mange ga også uttrykk for et ønske om å sette strek for en situasjon der det henger litt i luften hvem som skal være leder i Høyre.

Erna er valgt som Høyres leder frem til landsmøtet våren 2025. Der vil hun måtte gjenvelges for å være statsministerkandidat ved stortingsvalget samme høsten. Slik var det før denne saken, og slik er det fremdeles.

La det ikke være noen tvil: Dersom det var et utbredt ønske om å skifte leder i Høyre, så hadde det skjedd nå. Da hadde vi kalt inn til et landsmøte våren 2024.

Erna har flere ganger overfor oss andre i partiledelsen, og i går overfor hele sentralstyret, vært tydelig på at hun er åpen for å tre til side dersom vi mener det er til det beste for partiet. Dersom vi mener hun ikke lenger er et pluss.

Men vi mener at Erna styrker vår organisasjon.

Jeg er 100 prosent trygg på at jeg har det store flertallet av Høyres tillitsvalgte bak meg når jeg sier at vi er veldig glade for at Erna er motivert til å stå på videre.

Slik saken står nå, er partiets konklusjon at Erna Solberg er vår partileder og statsministerkandidat».