Vi hviler aldri på laurbærene

Motiverende, men aldri helt i mål. Sandefjord er på toppen blant storkommuner som driver effektivt og leverer tjenester med god kvalitet, men Bjørn Ole Gleditsch hviler aldri på laurbærene. «Eldrebølgen og utenforskap må møtes med konkrete tiltak, og det haster med vedtak og virkemidler», sier den erfarne ordføreren.

Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord Kommune

Fakta er at altfor mange unge faller utenfor skole- og arbeidsliv. Utenforskap koster samfunnet dyrt, men først og fremst er det hensynet til individet som må stå i sentrum. Vi kommer med ulik bagasje når vi skal ut i arbeidslivet, og vi må tilrettelegge for at både arbeidstakere og -givere får hjelp og støtte, forklarer Bjørn Ole.

– Vi må aldri slippe fokuset på høy kvalitet ved Sandefjords barnehager og skoler. Vi skal ha læringsmiljøer der elevene opplever høy grad av mestring, med tilrettelagt undervisning og ressurser som stimulerer trivsel og læringsglede. Og vi skal selvfølgelig ha nulltoleranse for mobbing. Skole er en av våre viktigste prioriteringer i den kommende perioden.

Guttas Campus
Med fraværsgrensen falt færre elever ut av skole og utdanning. Nå ser vi på en mulighet til å gjeninnføre denne for Vestfold fylke, fordi vi tror på at ungdommene våre trenger «voksenhjelp» til å gjennomføre videregående.

Og får vi flest mulig gjennom 12-årig skolegang, er sjansene mye større for at de fortsetter i utdannelsesløpet og ender trygt i arbeidsmarkedet.

Nå starter vi prosjekt Guttas Campus for gutter som står i fare for å falle ut av skolen. Tilsvarende prosjekter har gitt gode resultater i blant annet Oslo. Prosjektet er fireårig, og støttes med fantastiske 10 millioner fra Sparebank 1-stiftelsen.

JA-kommunen Sandefjord
Effektiv bruk av skattebetalernes penger er krevende. Sandefjord kommer best ut blant de største i Kommunekåringen.

Vi har fått til veldig mye for sandefjordingene, mener ordføreren bestemt.

– Vi har bygget ut eldreomsorgen med et helt nytt Nygård bo- og behandlingssenter og 40 nye omsorgsplasser ved Aagaardstunet. I tillegg ferdigstilles 31 nye omsorgsboliger ved Solvangsenteret i september. Nå står utredning av Sole sykehjem og nye omsorgsboliger i Stokke for tur. Og det etableres Livsgledehjem ved alle kommunens sykehjem.

Erna Solberg har gjentatte ganger trukket frem vår eldreomsorg, etter at hun besøkte Framnessenteret i fjor. Det skal vi være stolte av.

Bjørn Ole viser også til satsningen på kultur, idrett og frivilligheten.

– Vi har fått helt nye aktivitetsparker i Bugården og Badeparken, i tillegg til at vi bidrar godt inn i oppgraderingen av idrettsanleggene i hele kommunen. Sammen med næringslivet har vi også ferdigstilt Harmonie arena – et skikkelig tilskudd til kulturen i Sandefjord.

Lokomotivet må smøres
– Næringslivet er navet i kommunen vår. Vi har tradisjon for oppstart og innovasjon, og en av våre viktigste oppgaver er å gi bedriftene trygge og forutsigbare rammer. Vi vil ha skatteordninger som ikke spiser av investeringskapitalen, men som tvert imot motiverer til videreutvikling og satsning.

Hvis ikke næringslivet får gode vekstvilkår, blir det vanskelig å møte fremtidens økte kostnader med blant annet flere eldre. Samtidig skal vi tørre å sette krav til at næringslivet tar grep for å møte klimamålene, sier Bjørn Ole bestemt.

Limet i Sandefjord
Frivilligheten har en stor plass i hjertet mitt, forteller ordføreren.

– Den er limet i Sandefjord. Kommunen skal være frivillighetens beste samarbeidspartner. Med allsidige arenaer få frivilligheten blomstre og skape grobunn for inkludering. 

Sandefjord har et sterkt frivillighetsapparat som vi er stolte av. Men det kan bli enda bedre. Vi i kommunen kan tilrettelegge, også oppfordrer jeg alle Sandefjords innbyggere til raus deltagelse og engasjement, sier Bjørn Ole, og avslutter:

– Vær inkluderende, og vit at vi alle har masse å bidra med. Vi kommer med ulik bagasje, og det er en ressurs som vi skal verdsette og løfte i de neste årene.