Forslag liste 2023

Nominasjonskomiteen har lagt frem forslag til valglisten for kommunevalget i september 2023.

Nye kommer til, og andre takker for seg. Se listen over kandidater lenger ned i saken.

Den endelige sammensetningen av listen blir fastsatt i Sandefjord Høyres nominasjonsmøte 8. desember 2022, kl. 18.00 i Kommunestyresalen.

Om listeforslaget uttaler komiteen følgende:
«Vi mener at dette forslaget vil gi vårt parti et sterkt og godt lag som kan gi en real valgkamp, bidra til et bra valgresultat og sørge for at Høyre også etter valget vil være det ledende partiet i Sandefjord kommune, med vår mangeårige og solide ordfører gjenvalgt for en ny periode.
Vi mener listen er i god balanse både med hensyn til kjønn, alder, bosted, yrkesbakgrunn, tidligere politisk erfaring samt at fornyelse er ivaretatt».

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste kommunevalg 2023

1. Bjørn Ole Gleditsch (kumulert)
2. Henriette Elnan Steinsholt (kumulert)
3. Erling Fredrik Sørhaug (kumulert)
4. Trine Røed-Larsen (kumulert)
5. Dag Einar Kværhellen (kumulert)
6. Yllka Neziri
7. Geir Kristian Øverland
8. Per-Eivind Johansen
9. Alexandria Elboe Gogstad
10. Trond Clausen
11. Tine Kleive-Mathisen
12. Hans Jørgen Firing
13. Ellen Dyring Schjelderup
14. Paul Almås
15. Emma Ødegård Pedersen
16. Øystein Helgesen
17. Hazel Xavier Venkatraman
18. Ole Vinje
19. Trine Sti Nilsen
20. Geir Ellefsen
21. Grethe Østgård
22. Bjørn Erik Vinje
23. Hanne Reitan Eikeland
24. Frank Evensen
25. Mats Flåtten
26. Joran Sørli
27. Tomas Hesthammer
28. Finn Peder Bøe
29. Marit Langås Danielsen
30. Steinar Mathiassen
31. Dag Michael Bjerkli
32. Andreas Kulms-Ekenes
33. Haleh Ashraf
34. Johnny Peeters
35. Kåre Olav Berg
36. Randi Jørgensen Aamodt
37. Anders Sperre
38. Anita Miric
39. Espen Berg
40. Finn Arild Thordarson
41. Tone Merete Notøy
42. Colin Kelley  Lie
43. Rolf Moe
44. Brita G Mørk
45. Jay Pacheco
46. Bjørn Hoelseth
47. Anne Strømøy