Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Se vår politikk

Aktuelt

Ung mann i kjeledress på verksted. Bent Høie og Jan Tore Sanner innfelt

Arbeid er helse

Senior Høyre vil at det føres en politikk som tar for seg aldersdiskriminering i videste forstand, og som er åpen for et nytt lovverk knyttet til aldersdiskriminering.

Boliger for eldre

Senior Høyre vil at det føres en politikk som øker livskvaliteten til eldre gjennom å etablere boformer som vektlegger mulighetene for fellesskap og trivsel, også for personer med større funksjonsnedsettelser og redusert boevne.

Frivillighet

Senior Høyre vil at det føres en politikk som gir frivillige organisasjoner samme rettferdige arbeidsvilkår som andre som leverer samme tjenester.

Kontakt

Senior Høyres Landsforbund

Lars Myraune

Leder
Telefon 48200736

Send oss en e-post

Våre folk