Høyres visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.

Våre hovedsaker

Arbeid er helse

Senior Høyre vil at det føres en politikk som tar for seg aldersdiskriminering i videste forstand, og som er åpen for et nytt lovverk knyttet til aldersdiskriminering.

Boliger for eldre

Senior Høyre vil at det føres en politikk som øker livskvaliteten til eldre gjennom å etablere boformer som vektlegger mulighetene for fellesskap og trivsel, også for personer med større funksjonsnedsettelser og redusert boevne.

Et samfunn som satser på skole og arbeid

Senior Høyre vil at det føres en politikk som  tydelig vektlegger skolegang og kunnskap for barn og unge slik at de i voksen alder kan greie seg selv.

Frivillighet

Senior Høyre vil at det føres en politikk som gir frivillige organisasjoner samme rettferdige arbeidsvilkår som andre som leverer samme tjenester.

Se vår politikk

Senior

Kontakt

Sverre Mauritzen
Leder
Telefon: 91316560

Send oss en e-post

Aktuelt

Eldrepolitikk i tiden

Innsatsvilje og skaperkraft styrker fellesskapet. Senior Høyre har vedtatt en ny politisk plattform....

Vi må beskytte barnebarna våre

Senior Høyre Landsmøte ønsker at Norge ser på nye metoder for å stoppe overgrep og vold mot barn. De krever også langt tettere...

- En kjølig vind fra øst

Trusselbildet er i endring, og vi må tenke annerledes som nasjon for å møte de nye utfordringene. Senior Høyres Landsmøte mener at både...