Vår visjon

Våre hovedsaker

Arbeid er helse

Senior Høyre vil at det føres en politikk som tar for seg aldersdiskriminering i videste forstand, og som er åpen for et nytt lovverk knyttet til aldersdiskriminering.

Boliger for eldre

Senior Høyre vil at det føres en politikk som øker livskvaliteten til eldre gjennom å etablere boformer som vektlegger mulighetene for fellesskap og trivsel, også for personer med større funksjonsnedsettelser og redusert boevne.

Et samfunn som satser på skole og arbeid

Senior Høyre vil at det føres en politikk som  tydelig vektlegger skolegang og kunnskap for barn og unge slik at de i voksen alder kan greie seg selv.

Frivillighet

Senior Høyre vil at det føres en politikk som gir frivillige organisasjoner samme rettferdige arbeidsvilkår som andre som leverer samme tjenester.

Se vår politikk

Senior

Kontakt

Sverre Mauritzen
Leder
Telefon: 91316560

Send oss en e-post

Aktuelt

Eldrepolitikk i tiden

Innsatsvilje og skaperkraft styrker fellesskapet. Senior Høyre har vedtatt en ny politisk plattform....

Vi må beskytte barnebarna våre

Senior Høyre Landsmøte ønsker at Norge ser på nye metoder for å stoppe overgrep og vold mot barn. De krever også langt tettere...