Program 2019 – 2023

Siljan er en liten kommune som de fleste opplever som et godt sted å bo. Vi er helt avhengig av et arbeidsmarked i regionen rundt oss. Grenland er vårt viktigste arbeidsmarked. Med ny region Vestfold Telemark og bedre kommunikasjon bør Siljan markedsføres som sentralt i den nye regionen for et arbeidsmarked fra Kongsberg og Drammen i nord, alle Vestfoldbyene og Grenland.Du bor sentralt til et stort arbeidsmarked med nærhet til gode tilbud for friluftsliv sommer og vinter!Siljan kommunes viktigste arbeidsoppgave i kommende periode, er å iverksette tiltak for å stanse befolkningsnedgangen og snu nedgang til vekst. For å oppnå det er det viktigste tiltaket å lage en overordnet plan for økt boattraktivitet for alle behov. I tillegg må innbyggere, næringsliv lag og foreninger mobiliseres og motiveres til felles innsats for å bidra til å gjøre Siljan attraktivt som bosted.