Siljans største utfordring fremover er befolkningsvekst.

Noen av de viktigste faktorene for å få unge familier til å bosette seg i Siljan er gode oppvekstsvilkår. Det er viktig med gode og varierte tilbud innen barnehage, skole, organiserte aktivitetstilbud og friluftstilbud.

Befolkningsutvikling i Siljan:
Uten flyktninger er realiteten at jobb nr. en er å unngå befolkningsnedgang. SSB sine prognoser og framskriving av befolkningsutvikling er ikke positivt for Siljan. Selv byer som Skien og Porsgrunn sliter med god befolkningsvekst i framtida.

Hvem bygger nye hus på Heiveien og Blåbærveien?
Det er overveiende innbyggere fra andre deler av Siljan som etablerer seg. Flertallet av de som etablerer seg er godt voksne som antatt ikke får flere barn. Det kan påvirke til at der boliger blir solgt andre steder i bygda, kan det fungere som 1. gangs etablererbolig for unge familier som forhåpentligvis også får barn!
Ut fra en slik hypotese vil barn som skal ha barnehage komme spredt fra alle boområdene i Siljan. Det vil derfor gi en god balanse, og behovet vil være dekket, med stor barnehage på Holtesletta og en noe mindre i sentrum.


En sentrumsbarnehage med læring knyttet til jord og dyrking vil også representere et tilbud som er annerledes enn det vi har på Holtesletta. Samlet gir det en god boattraktivitet for Siljan.

Arbeid er viktig.
Siljan er i en særstilling med sentral beliggenhet i et jobbmarked fra Kongsberg via Drammen, og Vestfoldbyene til Grenland. Det er ingen andre små kommuner vi kan sammenligne oss med i

Telemark som har tilsvarende arbeidsmarked i inntil 1 times reiseavstand. Derfor, klarer vi å skape svært gode bomiljø er også folk flest villig til å ha en viss avstand til arbeid.

Hvordan kan du bidra til å stoppe befolkningsnedgangen i Siljan?

La oss legge lokaliseringsdebatter bak oss – den er mindre viktig i et større perspektiv. Hvis alle framsnakker og skryter av bygda vil det kanskje friste flere til å bosette seg her? Ditt bidrag sammen med mange andres kan være med på og løfte Siljans boattraktivitet gjennom positiv omtale!

Er du interessert i statistikk finner du mer her: www.telemarksbarometeret.no

Og husk – glem ikke å lage barn J