Våre folk

Skiptvet Høyre består av flere tillits- og folkevalgte. Har du noen spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt!

«Vi må få ryddet opp i økonomien før vi kan prioritere det som virkelig betyr noe; en skole som ser den enkelte, et bedret oppvekstmiljø, en trygg og god eldreomsorg og et voksende næringsliv»

Ann Kristin S. Borgersen, ordførerkandidat – Bygda i mitt hjerte💙

«For år skape et samfunn der alle kan lykkes, er det avgjørende med en skole som gir mestring og læringsglede for alle»

Odd Grenager, Høyres 2 kandidat til kommunestyret

» Jeg ønsker at Skiptvet skal være en levende bygd, og at folk bosetter seg i hele kommunen»

Rune Huseby, Høyres 3 kandidat til kommunestyret

«Det er du som skal være sjef i eget liv»

Linda Desirèe Stensby

«Vi må legge til rette for vekst og utvikling i frivilligheten, slik at den enkelte kan bidra med sitt engasjement i lokalsamfunnet»

Sverre Bergh-Smith, Høyres 5 kandidat til kommunestyret

«Vi skal være en kommune som ser etter muligheter, ikke begrensninger»

Håkon Narvestad Grenager, Høyres 6 kandidat til kommunestyret

» Det er når vi spiller på lag vi skaper gode lokalsamfunn»

Una Aamodt Mathisen, Høyres 7 kandidat til kommunestyret

» Vi må gi hjelp som hjelper innenfor psykisk helse»

Ludvig Anthony Engebretsen, Høyres 8 kandidat til kommunestyret

«Vi må investere i Skolehelsetjenesten, slik at ungdommer raskt kan få den hjelpen de trenger når de trenger den innenfor psykisk helse»

Petter Bernhard Huth, Høyres 9 kandidat til kommunestyret

» Vi må i størst mulig grad kunne bestemme over egen eiendom og utvikling av denne»

Gjermund Frorud, Høyres 10 kandidat til kommunestyret

» Vi må spille på lag med næringslivet»

Nils Vegard Berli, Høyres 11 kandidat til kommunestyret

Kontakt oss