Jeg stiller til valg: Siri Jordbrekk Forsberg

35 år gamle Siri Jordbrekk Forsberg bor på Ræge. Hun er valgkampleder og kandidat, og engasjerer seg i Høyre fordi hun menerinnbyggerne skal ha mulighet til å ta egne valg.

Hvorfor valgte du Høyre?
Jeg valgte Høyre for jeg har tro på enkeltmennesket sin muligheter til å ta egne valg om hva som er best for dem.
Hvorfor bør folk stemme Høyre ved valget?
1. Vi er styrende parti og i god samhandling med flere partier har vi fått til mye de siste årene til det beste for Sola sine innbyggere i alle aldre. Det vil vi fortsette med og da trenger vi et sterkt Høyre i Sola.
2. Høyre satser høyt på barnehage/skole, det skal vi fortsette å gjøre. Barna er samfunnets fremtid.
3. Høyre jobber for å være nytenkende innenfor eldreomsorgen, finne nye løsninger. Da tenker jeg spesielt på private omsorgsboliger, jobbe for raskere psykisk helsehjelp, fritt brukervalg og videreutvikle frisklivsentralen til det beste for våre innbyggere.