Sola Høyres vedtekter

Her finner du vedtektene som Sola Høyre følger.

Vedtekter for Høyres kommuneforeninger. Opprinnelig vedtatt 28. februar 1972. Sist endret av sentralstyret 17. september 2021.