Stø kurs gjennom tøffe tider

Vårt første år i denne perioden går mot slutten. Vi har nettopp vedtatt handlings- og økonomiplan for 2017 til 2020, og tar juleferie i visshet om å ha sikret kommunen et godt budsjett.

Vårt budsjett har hovedlinjen; stø kurs gjennom tøffe tider. Det er nettopp det som er viktig nå; å holde stø kurs. Vi holder det vi lover, og trør på gasspedalen for å skape aktivitet i kommunen. Vi tror ikke dette er tiden for å dra i håndbrekket, derfor viderefører vi det som ble lagt inn i fjorårets budsjett.

Vi må utnytte nedgangstidene til å ta disse investeringene – både for å utnytte lave priser og for å bidra til økt aktivitet. I dårlige tider må kommunen gå motstrøms.

Vi leverer et solid budsjett med marginer, på tross av svekket skatteinntekter. Våre nabokommuner budsjetterer med null i overskudd og bruk av disposisjonsfond. Vi budsjetter med 3% overskudd, ikke bruk av disposisjonsfond og betaler avdrag utover minimum.

Vårt budsjett prioriterer barn og unge. Vi får en styrking av tidlig innsats, styrking av lærertettheten 1.-4-klasse og ekstra naturfagtime.

Vi lytter til idrettsrådets ønske om mer tilskudd pr medlem til idrettslagene.

Vi styrker helsestasjonene. Tilbakemeldingene fra kommunes skoler er krystallklare, det er stort behov for helsesøstre.

Høyre har jobbet for deltakelse i raskere psykisk helsehjelp. Det har vi nå fått til, og vi er utrolig glad for at kommunen skal være med i prosjektet.

Vi øker antallet lærlinger i kommunen.

For ansatte og beboere på Soltun aldershjem er det viktig at vi kommer i gang med byggingen av nytt sykehjem. Soltun er gammelt og utdatert, og vi kan ikke vente lenger med å gi beboerne en bedre plass og bo, og de ansatte bedre arbeidsforhold.

For oss er sykehjemmet viktigere enn kirke, og vi må ta det viktigste først. Derfor vil vi starte bygging av både sykehjem og rådhus allerede i 2017.

Med sine 26.000 innbyggere, ønsker vi at Sola skal ha attraktive sentrum, både i Sola og i Tananger. Da må vi tilrettelegge for utvikling.

Sola har et rikholdig tjenestetilbud. Gjennom omstilling over flere år, er vi glad for at vi fortsatt kan opprettholde de gode tilbudene vi har. Det er trygt og godt å bo i Sola, og det skal det også være fremover.

Vi ser frem til å starte på et nytt år, et år hvor det vil skje mye i Sola.

Ønsker deg en riktig fin jul og alt godt for 2017.

Med julehilsen

Janne Stangeland Rege Ole Ueland

Gruppeleder ordfører