Sola Høyres program 2019-2023

Her kan du lese Sola Høyres program for 2019-2023.

Gode Solabu!

Vi i Sola Høyre har hjerte for Sola. Høyre vil ha kvalitet i omsorgen, kunnskap og mestring i skolen, attraktive og inkluderende lokalsamfunn og at Sola skal være en ja-kommune.

Høyres politikk tar utgangspunkt i enkeltmennesket. Vi vil gi innbyggerne mulighet til å velge mest mulig selv.

Vi er stolt av Sola kommune. Stolt over våre tjenester, solid kommuneøkonomi, våre ansatte og innbyggere, og den gode Sola-holdningen hvor vi tar ansvar for hverandre og hvor dugnad står sterkt. Sammen får vi til mye!

Sola Høyre vil fortsette det gode samarbeidet mellom kommune, innbyggere, idrettslag, frivillige og bedrifter. Vi stiller med 41 engasjerte listekandidater, som alle har ulik bakgrunn og erfaring. Jeg er stolt over å være vår ordførerkandidat. Vi tror på hele Sola!

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Godt valg!

Beste hilsen

Janne Stangeland Rege
ordførerkandidat