Velkommen til medlems- og årsmøte i Sola Høyre

Velkommen til medlemsmøte, nominasjonsmøte og årsmøte for Sola Høyre og Sola Senior Høyre onsdag 28.11.2018 klokken 1900 i kommunestyresalen, Sola Sjø!

Vi starter med et medlemsmøte hvor Sola Høyres program for 2019 -2022 skal gjennomgås og vedtas. Deretter avholdes nominasjonen av kandidater til neste kommunevalg og den formelle årsmøtedelen.