– Vi vil la folk bestemme

Stortinget har besluttet at det skal gjennomføres en kommunereform i Norge, og har pålagt landets kommuner å utrede og vurdere om og hvordan dette kan gjøres på en god måte. Dette arbeidet er godt i gang, og skal belyse fordeler og ulemper ved en kommunereform i vår region.

Vi i Sola Høyre mener at Sola er en god kommune som leverer gode tjenester til innbyggerne. Vi har derfor stilt oss noe skeptiske til at Sola skal bli en del av en storkommune på Nord Jæren. Likevel mener vi at det er viktig at utredningsarbeidet gjøres, og at dette gjøres skikkelig. Vi må våge å få frem fordeler og ulemper ved en endring, vi må våge å se noen år frem i tid, vi må våge å ta diskusjonen og vi må våge å la innbyggerne si sitt. En beslutning basert på dokumentasjon og kunnskap vil stå seg for ettertiden og overfor Stortinget, enten svaret blir ja eller nei. Med et skikkelig arbeid i bunn vil det være mindre sannsynlig at vi blir slått sammen med tvang på et senere tidspunkt.

Da saken ble behandlet i formannskap og kommunestyret var Høyre med på å foreslå at det skal gjennomføres en folkeavstemning i Sola om saken. Vi vil la innbyggerne bestemme i en så viktig sak, og vi vil følge resultatet av folkeavstemningen når den endelige beslutningen skal tas.

Vi er forundret over Sola Arbeiderparti i denne saken. Arbeiderpartiet har stemt nei til å utrede fordeler og ulemper, nei til å diskutere reformen med nabokommunene våre og nei til folkeavstemning. De har tydeligvis alle svarene på forhånd, og ønsker verken å innhente mer kunnskap eller å la innbyggerne avgjøre.

Sola Høyre forholder seg til at Stortinget har besluttet å gjennomføre en kommunereform, og vi vil derfor delta i aktivt i utredningsarbeid og diskusjon for å ivareta Solas innbyggere på best mulig måte. Og vi vil la folket bestemme.