Stem Høyre i Sør-Odal – stem for endring

Vi vil ha et politisk skifte i Sør-Odal, vil du ha endring, må du stemme Høyre ved årets lokalvalg.

Sør-Odal Høyres ordførerkandidat Anne-Mette Øvrum ønsker en åpnere kommune

De siste 8 årene har utviklingen gått for seint i Sør-Odal kommune. Innbyggere og næringslivet gir tydelige tilbakemeldinger om at ting tar for lang tid, at vi har et lukket kommunehus og at politikere er sjeldent å se. Dette vil vi gjøre noe med. Vi i Sør-Odal Høyre vil mer for Sør-Odal, vi ser et stort potensialt for både innbygger og næringslivs vekst. 

Flere innbyggere gir mer skatteinntekter til kommunen, og mer næringsliv gir jobb til våre unge og voksne. Dette er helt avgjørende for at vi skal få inntekter til kommunen som igjen gir økonomi til å drifte både barnehager, skoler og helse og omsorgstjenester.

En god barndom, i barnehage og ikke minst skole er noe vi prioriterer høyt, og Glommasvingen skole skal ha en økonomi som gjør skolen i stand til å se alle, og gi behovstilpasset opplæring til den enkelte. Tett samarbeid mellom skole og hjem er helt avgjørende for at vi lykkes. 

Helse og eldreomsorg er det store og viktige utviklingsområdet fremover, vi blir flere eldre, og vi lever lenger og har behov for tilrettelagte tjenester lenger. Og vi vil være for få til å kunne dekke de tjenestene slik det er i dag, om bare 5 – 10 år. Da vil vi risikere å ikke kunne gi tjenester til alle som har behov for helsetjenester om vi ikke prioriterer riktig de neste årene. For å få til dette må vi gjøre kommunen vår attraktiv, slik at innbyggere trives og er stolte av å bo i Sør-Odal, som kan fremsnakke kommunen slik at flere også har lyst til å flytte hit, og kanskje også etablere næringsvirksomhet! 

Et trivelig og lett fremkommelighet sentrum, med en koselig elvebredde med plass til både kafé og båtliv er en av våre saker som også er etterspurt av innbyggerne. Både biler og gåstoler blir ødelagte slik veien inn i sentrum er i dag – eldre tør ikke å gå der, de er være redd for å falle. Slik kan vi ikke ha det. Vi må ha infrastruktur på plass, både i sentrum, E16, tog og ikke minst kraft.

Jeg vil ta det lederskapet og gå foran. Jeg vil være en tilgjengelig, åpen og synlig ordfører.. Vi vil gi trygge og gode tjenester i barnehagen, skolen og innenfor helse og omsorg slik vi gjorde da vi satt i posisjon for 8 år siden. 

Sør-Odal Høyre går til valg på at innbyggerne får beholde litt mer av egen inntekt gjennom å gradvis redusere eiendomsskatten de neste årene.  

Det har noe å si hvem som styrer kommunen du bor i stem Høyre i Sør-Odal.