Barn, unge og familie

Barnets beste skal alltid komme først. Barn og unge er ulike. Derfor mener vi at det viktigste er å tilpasse hjelpen etter behovet. 

Stavanger skal ha en familievennlig barnehagepolitikk – tilbudet skal tilpasses familienes behov, ikke systemet. Barnehagen skal være en trygg omsorgs- og læringsarena, hvor foreldre er sikre på at barna trives og utvikles.

Stavanger-skolen skal gi alle elever like muligheter. Derfor ønsker Høyre en skole med kvalitet og kunnskap, hvor innsatsen settes inn tidlig nok, slik at flere elever opplever læringsglede i løpet av skoleløpet.

8 grunner til å stemme Høyre i Stavanger: