Vi trenger innspill på gode kandidater

I 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg og Stavanger Høyre har startet arbeidet med å sette sammen en helhetlig liste med kandidater til kommunevalget. 

«Vi skal stille med et styrket og topp motivert lag som skal ta tilbake makten. Kombinasjonen av aktiv fornyelse og erfaring blir viktig i vårt arbeid», sier Terje Eide, leder av nominasjonskomiteen til Stavanger Høyre. 

Stavanger Høyres nominasjonskomite har nå åpnet for å få inn forslag på kandidater til hele listen. 

«Vi er opptatt av at både medlemmer og andre skal få mulighet til å komme med forslag til kandidater. Derfor vil alle som ønsker få muligheten til å spille inn forslag til nominasjonskomiteen», sier Line Møllerop, leder av Stavanger Høyre. 

«Nominasjonskomiteen har allerede fått inn flere gode forslag på både topp- og listekandidater. Nå ser vi frem til det videre arbeidet og gleder oss til å få innspill fra medlemmer og andre i tiden fremover. Disse blir svært viktige inn i det videre arbeidet i komiteen», avslutter Eide.

Nominasjonskomiteen til Stavanger Høyre har valgt å legge frem forslag til ordførerkandidaten allerede til høsten. Hun eller han vil bli valgt på Stavanger Høyres årsmøte 17. november 2021. Resten av listen blir valgt på årsmøtet i 2022. 

Du kan gi ditt innspill til kandidat på linken «gi ditt innspill her»

For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt med leder av nominasjonskomiteen, Terje Eide, på e-post terje@nordicedge.com eller telefon 91142956