Legge til rette for flere barn!

Å få barn er livets største glede, men det koster. Både penger og i form av hardt arbeid. 

De som får barn gjør en jobb for fellesskapet. Samfunnet være med på spleiselaget. 

Nå er det stor forskjell på ytelsene man får om man blir forelder som student, selvstendig næringsdrivende eller fast ansatt i offentlig sektor. 

Fødselstallene har gått ned siden 2009 og er nå på historisk bunnivå, både i bygd og by. Hver kvinne får i snitt 1,5 barn. 

Vi må legge til rette for at flere får barn tidligere i livet, og at flere får tre eller flere barn. 

SSB sier at kontantoverføringer inkludert skattelettelser øker barnetallet. 

Høyre bør 

Bevare kontantstøtten – fordi valgfrihet er en av Høyres grunnverdier.

Fortsette øke barnetrygden og 

øke foreldrepengene for studenter.

Høyre må fortsatt være det partiet som sier at det offentlige må tilpasse seg familienes behov, ikke omvendt. 

Derfor må Høyre 

gå bort fra ordningen med tredeling av foreldrepermisjonen

Muligheten til å amme og likevel ha et yrkesliv har vært en viktig del av norsk kvinnekamp i mange år. 

Med dagens ordning er det for vanskelig. 

30% av mødre tar nå ulønnet permisjon – fordi de mener det er nødvendig. 

Andelen har økt med 66% siden 2008. Mor betaler prisen ved å miste sykepengerettighetene sine.

Høyre må snu denne utviklingen – ved å ta hensyn til familienes behov. 

Kjære landsmøte: Støtt dissens 10 bevar kontantstøtten og Vestland Høyres forslag 120 om å skrote tredeling av foreldrepermisjon. 

Så kan vi forhåpentlig vis se frem til et økt barnetall allerede ved neste valgkamp.