Sp, V, Bjørnes og Resve bryter samarbeidet med Høyre og Fremskrittspartiet

I dag morges informerte Senterpartiet, Venstre og representantene Øystein Bjørnes og Morten Resve (som opprinnelig ble valgt inn fra Høyre) om at de bryter det politiske samarbeidet med Høyre og FrP i Steinkjer. 

Høyre har hele tiden vært opptatt av et godt samarbeid. Grunnlaget for samarbeidet og styringen av kommunen ligger i samarbeidsavtalen, som ble forhandlet frem etter valget i 2019. Avtalen beskriver hvilke politiske prosjekt som skal gjennomføres i perioden. 

Høyre har jobbet for å gjennomføre de politiske prosjektene vi har vært enige om. Den felles ambisjonen om å holde eiendomsskatten nominelt uendret er en bærebjelke i avtalen. Høyre har stått last og brast ved samarbeidsavtalen hele vegen. 

Senterpartiet, Venstre, Bjørnes og Resve har nå stemt for å øke eiendomsskatten i neste budsjett. Det er et dramatisk brudd på samarbeidsavtalen og på Høyres program. De nevnte bryter med dette samarbeidet med partiene Høyre og Fremskrittspartiet.

Høyre er overrasket. For Høyre er en avtale gjeldende i hele avtaleperioden. Vi konstaterer at Sp, Venstre, Bjørnes og Resve bryter avtaler og således ikke er til å stole på.

Økt skatt vil ikke løse Steinkjer kommunes økonomiske utfordringer.

Høyre mener det må gjennomføres politikk som øker Steinkjers attraktivitet, slik at vi kan få flere innbyggere. En politikk som støtter opp næringslivet slik at de kan skape flere jobber og økte verdier. Vi må skape mer, ikke skatte mer! Særlig nå som vi skal ta Steinkjer ut av koronakrisen er det galt å skyve regningen for dårlig styring over på Steinkjers folk og bedrifter. Å sende stadig økende regninger til innbyggerne og bedriftene vil redusere attraktiviteten og gi en negativ utvikling for Steinkjer.  

Høyre foreslo i sist kommunestyre en rekke tiltak for å øke attraktiviteten og stimulere til vekst i innbyggertallet: 

  • Tett oppfølging av skolene for bedre læringsutbytte for elevene, og løfte de elevene som trenger det mest
  • Tilflytterprosjekt for å rekruttere arbeidskraft og kompetanse som næringslivet har behov for, med aktivt arbeid opp mot tilflyttere og studenter med bl.a. synliggjøring av næringslivet og kariæremuligheter
  • Utbedring av uteområdene på Egge barneskole og Lø barneskole med 500.000 kr til hver skole
  • 1 million kroner til gode uteareal og bomiljø i hele kommunen 
  • Takke ja til invitasjonen fra privat næringsliv om samarbeid om næringsvennlig parkering i sentrum, og utrede parkeringshus under torget
  • Søskenmoderasjon i kulturskolen for bedre oppvekstvilkår for barn

Senterpartiet var i mot alt dette.

Høyre støttet ikke Senterpartiets sentralisering av ungdomsskolen i Folla og sentralisering av alle sykehjemsplasser i Malm. Vi ville satse på attraktive arbeidsplasser for sykepleiere i Malm i nytt kombinert HDO-bygg.

For Høyre betyr samarbeid at man både må gi og ta. Dette må imidlertid gå begge veier, og gjelde alle partiene, også Senterpartiet. Vi registrerer at ordføreren stempler de som ikke er enige med Senterpartiet som «uansvarlige».

Bjørnes og Resve forholder seg ikke til Høyre og partiets standpunkt. At de fortsetter i samarbeidet må stå for deres egen regning, og det skjer uten støtte fra Steinkjer Høyre. De må ses på som uavhengige representanter.

Har du spørsmål til det som har skjedd, må du gjerne ta kontakt med oss i kommunestyregruppen eller styret i Steinkjer Høyre.