Styrk lokaldemokratiet

Offentlig sektor er den som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet. Mer enn hver tredje sysselsatte jobber i offentlig sektor, og kommunene er en stor arbeidsgiver. Mange steder er kommunen den største og viktigste arbeidsgiveren. Men vi må aldri glemme at det offentlige er til for innbyggerne.

Det offentlige må legge mer til rette for samarbeid med næringslivet, private og frivillige – og sammen arbeide med å utvikle gode og fremtidsrettede tjenester. På denne måten skapes morgendagens løsninger der kvalitet, innovasjon og valgfrihet er nøkkelord.

Koronatiden har gitt oss mange erfaringer, blant annet hvor viktig og effektivt digitale løsninger er. Denne erfaringen må vi benytte oss av når vi skal videreutvikle våre tjenester og velferdssamfunn. Det vil gi oss flere løsninger, bedre tilbud og samhandling og vil også bidra til at flere kan bo og leve i distrikt -og bygdesamfunn. Smarte digitale løsninger og gode transportforbindelser vil være avgjørende for å ta hele landet i bruk.

20.oktober i fjor, kom distrikt -og Digitaliseringsministeren Linda Hofstad Helleland og stortingsrepresentant Elin Agdestein til min kommune Frosta i Trøndelag med et positivt vedtak. Bakgrunnen til besøket, var en grunneier som i mange år ønsket å omregulere et lite jordbruksareal på 5 mål til boligformål. Vårt kommunestyret var enige. Men det var ikke Statsforvalteren. Etter mange og lange runder med mekling – havnet saken endelig hos Nikolai Astrup i Kommunal og moderninseringsdepartementet.

Linda og Elin kom med et positivt vedtak. Fornuften seiret – lokaldemokratiet vant – og grunneieren og bygda får mulighet til å videreutvikle oss. Vi behøver mer samarbeid mellom det offentlige, næringslivet, frivillige og private – mer lokalt selvstyre – mer lokaldemokrati – og at lokal råderett skal være det førende prinsippet i arealforvaltningssaker – og mer Høyrepolitikk i praksis. Eksemplet fra Frosta viser nettopp det.

Frode Revhaugs innlegg på Høyres landsmøte 2021.