Vi ønsker ikke vern for vernets skyld

Politikken må være konsekvent og forutsigbar i en helhet som gjør det enklere for gamle og nye jobbskapere. 

Geir Jostein Ørsjødal, 4. kandidat, Nord-Trøndelag Høyre

Jeg får stadig høre at byråkratiet kveler gleden av å forsøke å skape, det er for mye regler, rapporteringskrav, tilsyn og reguleringer. Så mye at det går utover kjernevirksomheten i det å drive næring. Jeg håper det virkelig settes trykk på en forenklingsreform som er nevnt i programforslaget.

Så må jeg ta med noe til helheten. I programforslag vil vi ha størst mulig lokale ringvirkninger av verdiskapingen basert på naturressurser, vi vil forenkle utmarksforvaltningen, og styrke lokalt selvstyre og eiendomsretten. Vi vil til og med gi økt innflytelse på forvaltning, regulering og bruk av arealer. OGSÅ I Verneområder!! Dette er Meget bra! 

Her er noe å ta tak i, for båndlegging av areal med alskens type Vern og forskrifter har hatt en betydelig vekst over tid. Med de lover, forskrifter og direktiv vi har implementert i regionale og kommunal forvaltning er behovet for statlig overformynderi i form av vern begrenset. 

Vi ønsker ikke vern for vernets skyld, noe vi har lokalt eksempel på i Inderøy, der vi frykter maritime verneområder slår ihjel både plan og bygningsloven og direktiver som har gjort at tilstanden på naturverdiene er god og ivaretatt idag. Slikt vern tett på der folk bor å virker vil bli en byrde for lokaldemokrati og motstridende til det som skissert i begynnelsen av dette innleget. Det er nødvendig med en helhet og respekt for lokaldemokrati og forvaltning som vi som parti må ta med oss videre. 

Dette valget må vi vinne