Viktig krav om mangfold i styrer fra Oljefondet

15.2.21 kom nyheten om at Oljefondet skjerper kravene til bedriftene som de skal investere i. Norges Bank Investment Management ber om at styrer med mindre enn 30 prosent av hvert kjønn «bør vurdere å sette mål om kjønnsmangfold og rapportere om sin fremgang mot dette målet». I de kommende generalforsamlingene vil Oljefondet stemme mot forslag til selskapsstyrer med færre enn to kvinner.

Dette er en veldig god nyhet. For å være effektive og kompetente bør styrer ha et mangfold av perspektiv, kompetanse og bakgrunn. Det vil gi bedre beslutningsprosesser. Bedre kjønnsbalanse kan øke tilliten til selskapene. Bedre kjønnsbalanse i styrene kan også bedre kjønnsbalansen i selskapene. For å få mangfold i styrene må det gjennomføres gode nominasjonsprosesser som aktivt søker etter personer med ulik bakgrunn.

I november 2020 sa jeg følgende til NT24: – Det går sakte med holdningsarbeidet. Det er bare å se på rekrutteringen som fremdeles ofte skjer gjennom etablerte nettverk til daglig leder eller styremedlemmer, der menn er i flertall. Det må til aktivt fokus og vilje fra eierne med likestilling som mål. Bedrifter som har lyktes har hatt det som en konkret målsetting.

Det er viktig at Oljefondet som en stor eier stiller disse kravene. Det viser at Oljefondet vil sørge for at styrene fungerer så godt som mulig. De viser til at G20-landene og OECD spesifikt mener det er relevant for selskapsstyrer å bedre kjønnsbalansen. Det samme gjør FN, som har utpekt likestilling som et av bærekraftsmålene.

Christine Agdestein, gruppeleder