Moglegheiter for alle

Bakgrunnen din skal ikkje ha noko å seie for kva moglegheiter du har i Stord.

Bli medlem

8 grunnar til å stemme Høgre på Stord

Stord Høgre sitt kommunevalprogram

Stord Høgre ynskjer å ta leiarskap i kommunen og sikra at elevane på skulen opplever meistring og læringsglede, me vil støtta jobbskaparane, laga eit aldersvennlig samfunn og sørgja for at innbyggjarane beheld meir av eiga inntekt.