Bypakke har vært en suksess

At noen har sett for seg at prosjektet ville blitt en realitet uten bompenger er ganske så naivt og ikke rent så lite ønsketenkning.

– Uten dette spleiselaget ville vi ikke kommet dit vi er kommet nå, mener Kjersti Karijord Smørvik fra Harstad.

Av: Kjersti Karijord Smørvik, fylkestingsrepresentant (H)

Mye har vært sagt om Harstadpakken opp gjennom årene. Jeg skal ikke gjøre noe nummer av å gjenta gammelt nytt. Det som er viktig å ta med seg, ikke minst med tanke på hva Tromsø står foran, med sin byvekstavtale og bypakke, er at Harstadpakken har endt opp som en suksesshistorie. 

I Harstad var det opprinnelig, på samme måte som vi ser i Tromsø, både sterke negative stemmer og positive uttalelser. De negative stemmene har gradvis blitt langt mindre, og selv blant de mest hardbarkete motstanderne har det etter hvert blitt en kjensgjerning at pakken har betydd mye for byens utvikling. Og kanskje enda mer enn det man så for seg opprinnelig. 

Et suksesskriterie for Harstadpakken er porteføljestyringen av prosjekter og en god kontroll med utgiftssiden underveis. Dette har resultert i at store deler av pakken er blitt gjennomført til prislappen man har satt i startgropa av hvert tiltak, uten at prosjekter har blitt nedprioritert eller dyttet ut på sidelinjen. 

Porteføljestyring har den fordelen at man ikke gaper over for mange prosjekter samtidig, og at man kan ha god styring med kostnader og inntekter underveis. Denne erfaringen er selvfølgelig også nyttig å ta med seg i andre planlagte bypakker både på Finnsnes og i Tromsø. 

Nå ser vi enden på Harstad-pakken. Og i de siste prosjektene er det særlig de myke trafikantene som er prioritert. Dette er bra for byens barn og unge. Skole-unger som går til og fra skolene. Syklister som sykler til og fra jobb. Og gående som verken kjører buss eller bil. Det er også bra for miljøet og en bærekraftig bykommune som Harstad selvfølgelig ønsker å strekke seg etter å være. 

Jo, det sedvanlige bråket om bompenger har vært der, og er der fremdeles. Men vet dere, for hver eneste dag kan vi se resultatet foran oss: vi som bor i Harstad-regionen; gang og sykkelveier, rundkjøringer, tunnel som avlaster Harstad sentrum og byen for både trafikk og svevestøv, samt veier og kryss med større fokus på trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

Nå er det kun få år igjen, ja, faktisk ser vi at målet er like rundt svingen. At noen ikke har ønsket denne pakken. At noen har sett for seg at prosjektet ville blitt en realitet uten bompenger er ganske så naivt og ikke rent så lite ønsketenkning. Bypakker kommer ikke av seg selv.

Langt større og mye dyrere veipakker andre steder i landet er gode eksempler på dette. Ja, dette har kostet innbyggerne noe. Men uten dette spleiselaget ville vi ikke kommet dit vi er kommet nå. Flott, sier vi i Høyre, på vegne av svært mange Harstadboere.