Havbruksfondet forsterker viktige satsningsområder

– Dette gir forhåpentligvis muligheter for nye arbeidsplasser og vil gi mer tilbake til havbruksnæringa, sier utvalgsleder Håkon Rønning Vahl.

Håkon Rønning Vahl er utvalgsleder for næring, klima og miljø i Troms fylkeskommune.

Havbruksnæringen er den viktigste næringen i Troms og en næring i vekst. Gjennom Havbruksfondet bidrar det til kjærkomne midler til fylkeskommunen og kommunene og som kan fordeles for å forsterke politiske satsningsområder og prosjekter.

– Havbrukfondets midler har tidligere år bidratt til både utdanning, kultur, frivillighet og styrking av næringsfond. Nå har vi også mulighetene til å styrke samarbeidet i Nordkalotten innen grenseoverskridende nettverk, næringsliv, kultur, infrastruktur, beredskap, forskning og utdanning. Og sist men ikke minst kan det bidra til å hente flere Eu-Midler til prosjekter i Troms, sier Høyres hovedutvalgsleder for næring, klima og miljø, Håkon Rønning Vahl.

Havbruksmidlene skal brukes til samfunnsnyttige utviklingstiltak som kan stimulere til bedre bo- og blilyst i Troms fylke.

– Dette gir forhåpentligvis muligheter for nye arbeidsplasser og vil gi mere tilbake til havbruksnæringa, avslutter Vahl.

Tildelingen for 2023 til fylkeskommunen utgjør 58,7 millioner og fordeles i 2024 etter følgende fordeling til:

35% Samferdsel 

25% Næring 

12,5 % Kompetanse

12,5 % Kultur og Frivillighet 

10% styrking næringsfond 

5 % Internasjonalt 

Les mer om havbruksfondet her.