Troms er blant de dårligste i klassen i bruk av omvendt voldsalarm

Vi har hatt en brutal start på det nye året, med flere drap i Norge. I årets to første uker er det begått syv drap. 

Kasandra Hunstad er leder for Høyres Kvinneforum i Troms og vara til kommunestyret i Tromsø

Av: Kasandra Hunstad, varamedlem til kommunestyret for Tromsø Høyre og Kvinneforumsleder i Troms Høyre

I Elverum ble Rahavy Varatharajan drept. Hun hadde over lang tid tryglet politiet om å få voldsalarm. På tross av gjentatte brudd på et ilagt besøksforbud hos den antatte gjerningspersonen, fikk ikke Rahavy voldsalarm. Politiet vurderte nemlig voldsrisikoen som lav. I Øygarden ble Tina Milena Solberg funnet drept i bagasjerommet på en bil. Tina hadde voldsalarm. Likevel ble hun drept av sin ekssamboer.

Vern av voldsutsatte

Debatten om vold i nære relasjoner og hvordan vi kan verne voldsutsatte har fått et sterkt fokus i kjølvannet av partnerdrapene. Flere tar til orde for at besøksforbud og voldsalarm ikke er et effektivt beskyttelsesmiddel for en voldsutsatt, og etterlyser økt bruk av omvendt voldsalarm. Samtidig ser vi liten bruk av omvendt voldsalarm, på tross av at Riksadvokaten har gitt pålegg om dette til påtalemyndigheten. 

Lite brukt i Troms

Særlig er tallene for Troms begredelig lave! Omvendt voldsalarm er lite brukt i vårt fylke, noe som antakelig skyldes både manglede fokus og lavt kunnskapsnivå hos politi, påtalemyndighet og domstolene. Antall påstander om omvendt voldsalarm er fem (!) i årene 2014 – 2023. Mens det kun er én rettskraftig dom om omvendt voldsalarm i samme periode. Dette er ikke akseptabelt.

Med økte ressurser og kompetanseheving vil man kunne øke bruken av omvendt voldsalarm. Men ressursbruk handler om prioritering. Da er det ikke til å forstå at regjeringen prioriterer å etablere lensmannskontor i Karlsøy og opprette passkontor i Skibotn. 

Utsettes for frykt over mange år

Det er vondt og meningsløst at så mange mister livet. Og det gjør vondt å tenke på barna som har mistet sine foreldre. Vold i nære relasjoner er utrolig belastende for den som blir rammet. Enkeltmenneskene og familier som utsettes for familievold utsettes for frykt over mange år, og rammes oftere av psykiske problemer og uførhet. Det er oftest kvinner og barn som utsettes for fysisk vold i nære relasjoner. Som barn som selv har erfart vold i nære relasjoner er jeg klar over traumene og hva det koster å se noen du er glad i rammes. 

Omvendt voldsalarm virker og må tas i bruk

Vi må bedre systemet for alle involverte, også de som utøver volden. Hvorfor klarer vi ikke å fange opp de som ender opp som voldsutøver tidligere? De som utøver vold i nære relasjoner har som regel behov for hjelp selv. De har kanskje hatt behov for hjelp i mange år. Derfor er det viktig at vi snakker om temaet. Vold i nære relasjoner er komplisert, årsaken til volden kan være alt fra sjalusi, konflikter og kultur. 

Det handler om mennesker, og det handler om liv. Det handler om hvilket samfunn vi ønsker å leve i. Og det handler om hvor vi bruker ressursene best. Vi vet at omvendt voldsalarm virker. Nå må vi ta det i bruk.