Troms Høyres programutvalg

Høyre er i gang med å lage nytt stortingsvalgprogram for 2025 – 2029. I den forbindelse har 13 ivrige medlemmer i Troms tatt på seg arbeidet med å spille inn forslag på vegne av Troms Høyre.

Programutvalget for Høyre i Troms ledes av Nina Dons-Hansen fra Harstad.
– Dette ser jeg på som et inspirerende og viktig arbeid for Troms Høyre, vi vil sette vårt preg på viktige politikkområder for Høyres nye stortingsprogram, sier Dons-Hansen som også er gruppeleder i Harstad.

Det er bredt sammensatt og med personer med tid og lyst til å formulere politikk, med særlig fokus på Troms og Nord-Norge. Komiteens leder er Nina Dons-Hansen fra Harstad.

Programutvalget skal være i funksjon frem til medio februar 2025. Landsmøtet vedtar stortingsprogrammet 20. – 23. mars 2025.

De vil invitere til digitale medlemsmøter på ulike temaer. Første møte er torsdag 14. mars med disse tre temaene:

  • Bærekraftig velferd, arbeidskraft og valgfrihet
  • Sikkerhet og forsvar
  • Energi, klima og natur

Ønsker du å delta på møtet send oss en epost til tromsh@hoyre.no

Hele programutvalget for Troms:

Nina Dons-Hansen, leder, Harstad

Anders Tørresen, sekretær

Benjamin Furuly, Tromsø

Eskild Dahl Olaussen, Målselv

Geir Varvik, Storfjord

Kyrre Løvoll, Nordreisa

Beate Seljenes, Senja

Mathias Jensen, Salangen

Monica Mathiassen, Harstad

Cecilie Mathisen, Tromsø

Anne Berit Figenschau, Tromsø

Erlend S. Bøe, stortinget

Joakim Paulsen, Unge Høyre