Tromsdalshallen er viktig

Tromsdalshallen er ikke bare en arena for idrett på kveldstid, men det er også et undervisningslokale for godt over 500 av elevene på fylket.

– For Høyre, er det uakseptabelt at undervisningslokalene i Troms skal være i den tilstanden, og vi er glade for at fylkestinget har vedtatt å sette i gang det helt nødvendige arbeidet, sier gruppe- og utvalgsleder for Utdanning, Cecilie Mathisen.

Tromsdalshallen er ikke bare en arena for idrett på kveldstid, men det er også et undervisningslokale for godt over 500 av elevene på fylket.

-Det siste er vårt ansvar som fylkeskommune, og det er et ansvar vi tar på det største alvor, sier utvalgsleder for utdanning, Cecilie Mathisen (H)

Bare etter jul har det vært flere medieoppslag med opplevelser og situasjoner fra tilstander i undervisning, og at det er enkelte lag som har sagt nei til å gjennomføre kamper der. Elever har vist frem et bygg som var svært preget av manglende vedlikehold, hvor halvparten av garderobene var stengt på grunn av tilstanden, det var store pågående lekkasjer fra tak og vegger og flere vanndammer inne i selve hallen.

– For Høyre, er det uakseptabelt at undervisningslokalene i Troms skal være i den tilstanden, og vi er glade for at fylkestinget har vedtatt å sette i gang det helt nødvendige arbeidet, sier Mathisen og har en klar oppfordring til Tromsø kommune

-Tromsø kommune eier 50 prosent av hallen, og har derfor også ansvar. For enten totalrenovering eller nybygg. Det er derfor viktig for oss å signalisere at det er en klar forventning og forutsetning at Tromsø kommune tar ansvar og tar sin del av kostnaden.