Valgkomiteens forslag til ledelse av Troms Høyre

Foreslås som fylkesleder, Benjamin Furuly

Som følge av delingen av Troms og Finnmark Fylkeskommune skal nye Troms Høyre stiftes lørdag 2. desember. På stiftelsesmøtet vil Troms Høyre velge ledelse for de neste to årene, og valgkomiteens innstilling er nå klar.

– Valgkomiteen har vektlagt fornyelse i ledelsen av Høyre i Troms, når vi nå går inn i en ny tid som egen fylkeskommune og selvstendig fylkeslag i Høyre. Likevel er det erfarne politikere som nå innstilles til det nye arbeidsutvalget i Troms Høyre, hvor vi foreslår Benjamin Furuly som leder av nye Troms Høyre sier valgkomiteens leder Geir-Inge Sivertsen.

Benjamin Furuly er nylig valgt som fylkesvaraordfører i Troms Fylkeskommune. Han er siviløkonom av yrke og har sittet i fylkestinget i gamle Troms fylkeskommune siden 2015 og i Troms og Finnmark fylkeskommune som nå deles 1. januar 2024. Benjamin er i dag medlem av Tromsø Høyre, men har også tidligere vært kommunestyrerepresentant for Bardu Høyre.

– Med Benjamin Furuly får vi en engasjert og kunnskapsrik fylkesleder, som har god kjennskap til utfordringene i vår region. Han vil gjøre en solid innsats for å utvikle vår landsdel videre og løfte Høyre som parti og våre løsninger for landsdelen. En viktig oppgave for fylkesleder er også å representere Troms i Høyres sentralstyre, hvor vi mener Benjamin vil være en tydelig stemme for de behov og utfordringer vår landsdel har, sier valgkomiteens leder.

Valgkomiteen har videre innstilt på at han får med seg Nina Dons-Hansen fra Harstad Høyre som 1. nestleder. Nina er i dag gruppeleder for Høyre i Harstad hvor hun har vært en svært engasjert og synlig opposisjonspolitiker de siste fire årene. Nina har bred erfaring fra kultur- og næringslivet hvor hun har hatt sitt virke i flere år, og tar med seg et bredt nettverk og perspektiver inn i ledelsen av Troms Høyre.

Som 2. nestleder innstiller valgkomiteen på Geir Varvik fra Storfjord. Geir har den siste perioden vært ordfører i Storfjord kommune hvor han med stor støtte ble gjenvalgt ved årets valg. Han har mange år bak seg som bedriftseier før han ble folkevalgt på fulltid og kjenner både landsdelen og dens næringsliv godt. Geir har også lang fartstid som aktiv politiker i Høyre og vil med sin lange erfaring være en viktig støtte i ledelsen av fylkespartiet.

Til leder av kvinneforum i Troms Høyre innstilles Kasandra Hunstad. Kasandra er varamedlem i Tromsø kommunestyre og forholdsvis fersk i politikken. Hun har likevel bemerket seg som et nytt talent i Tromsø Høyre hvor hun også er styremedlem og har sin bakgrunn fra ledelse, HR og finans i arbeidslivet i Tromsø.

– Kasandra har god erfaring med personalledelse som vil gi henne en styrke i å løfte kvinnelige talenter lokalt og regionalt i Troms, samtidig som hun vil være en viktig ressurs i ledelsen av Troms Høyre bemerker Sivertsen.

Valgkomiteen innstiller på Martin Nymo som leder av bedriftskanalen i Troms Høyre. Martin er nyvalgt ordfører i Målselv kommune, hvor man har vært aktiv i lokalpolitikken i flere år og de siste periodene som varaordfører. Han har i flere år jobbet i ulike lederstillinger i næringslivet både i Målselv og Tromsø, og har god med sitt brede nettverk god kjennskap til utfordringene næringslivet i nord står i. Som leder i bedriftskanalen bli han et viktig kontaktledd mellom fylkespartiet og næringslivet i landsdelen, samtidig som han også vil være en viktig stemme fra Midt-Troms i fylkesledelsen.

Enstemmig innstilling til valg av leder, nestleder, 2.nestleder, kvinnforumsleder og leder av bedriftskanalen for Troms Høyre med valgperiode på 2 år:

Benjamin Furuly, leder

Nina Dons-Hansen, 1. nestleder

Geir Varvik, 2. nestleder

Kasandra Hunstad, leder kvinneforum

Martin Nymo, leder bedriftskanalen

Valgkomiteen har bestått av:

Geir-Inge Sivertsen, leder

Anne Berit Figenschau

Terje Olsen

Joakim Paulsen, Unge Høyre