Arbeiderpartiet tar fra deg retten til å velge skole

Arbeiderpartiet snakker varmt om friheten til å gå på nærskolen, men jeg mener at friheten til å slippe må veie tyngre.

Innlegget ble først publisert i Trønder-Avisa 17. juni 2017

Når vi nå er på vei inn i et felles Trøndelag må vi ha felles regler for hele fylket. Forrige uke møttes politikere fra Nord- og Sør-Trøndelag for å vedta blant annet hvilken inntaksordning vi skal ha på de videregående skolene i Trøndelag.

Posisjonen med Arbeiderpartiet i spissen fikk flertall for nærskoletvang. Det betyr at du tvinges til å gå på den skolen som er geografisk nærmest der foreldrene dine bor, uavhengig av om du har lyst eller ikke. Dette er en innstramming sammenlignet med den ordningen som har vært i Nord-Trøndelag hittil.

De stemte ikke en gang for Høyre og Frps forslag om å sjekke muligheten for andre ordninger enn nærskoletvang. Vi vil ikke en gang vil få informasjon om hvilke konsekvenser fritt skolevalg vil ha. De bygger argumentasjonen sin på antakelser som passer til sine ideologiske fantasier, i stedet for å se på hva som er til det beste for elevene i Trøndelag.

Argumentetsom gjentas på talerstolen er at alle skal ha friheten til å gå på nærskolen. For meg er det vanskelig å forstå hvordan det kan være frihet å nekte elevene å velge hvilken skole de vil gå på.

Arbeiderpartiet fryktermasseutflytting fra bygda om det blir fritt skolevalg. Men erfaringene viser noe helt annet. I Nord-Trøndelag har det blitt praktisert en variant av fritt skolevalg i flere år, uten at det har ført til skolenedleggelser eller at alle ønsker å gå på Olav Duun eller Ole Vig.

Til sammenligning hadde de den samme diskusjonen i Buskerud, der Arbeiderpartiet skremte med at det ville bli masseutflytning fra Hallingdal til Drammen. Men dommedagsprofetien ble ikke oppfy< det er ingenting som tyder på at valgfrihet for elevene gjør at mange velger bort nærskolen sin.

De som vil velge bort nærskolen sin synes jeg skal få det. Det kan være ulike grunner til at man ikke ønsker å gå på den skolen som er nærmest der foreldrene bor.

Det kan være at man vil komme seg litt unna stedet man har vokst opp. Kanskje man ikke har hatt det så bra i klassen med dem man allerede har gått sammen med i 10 år, og ikke ønsker å tilbringe de neste tre årene med dem også.

Eller så kan det være at man ønsker seg til en skole som noen andre har snakket varmt om.

Denne saken viser godt hva som er forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet. Mens Arbeiderpartiet er opptatt av å tvinge elevene, er Høyre opptatt av at elevene selv skal få velge hvor de vil ta utdanningen sin.

Det er ingen erfaringer som viser at noen skoler blir nedlagt ved fritt skolevalg. Jeg mener elevenes frihet må gå foran Arbeiderpartiets behov for å styre enkeltmenneskers valg.

Les mer om Høyres skolepolitikk her.