Bedre løsninger for hele Trøndelag

Sammen kan vi skape et Trøndelag med muligheter for alle. Her er Høyres løsninger for å få det til.

Skoler som forbereder elevene på fremtida. Gjennom tettere samarbeid med lokalt næringsliv, skaper vi bedre utdanning. Vi skal investere i bedre lærere, styrke skolehelsetjenesten og løfte yrkesfagene. Flere skal fullføre videregående opplæring.

Bedre veier og godt kollektivtilbud. Folk og varer skal frem. Vi må våge å bruke nye løsninger, og prioritere vedlikehold og investeringer i fylkesveiene. Vi skal ha kollektivtrafikk i hele Trøndelag. Trønderne skal komme raskt frem og trygt hjem.

Skape flere jobber. Det er de lokale bedriftene og arbeidsplassene som danner grunnlaget for velferdssamfunnet. Derfor må vi investere i kompetansen bedriftene trenger og oppgradere infrastrukturen i fylket vårt. Trøndelag trenger flere jobber og økt verdiskaping.

Her kan du lese hele vår plan for Trøndelag.Stem Høyre i fylkestingsvalget 9. september!

Er du enig i våre løsninger for Trøndelag? Bli medlem!